logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovAdami, Ján Nepomuk, SJ

Tituly:

náboženský spisovateľ, historik

Životopisné dáta:

* 19. júla 1738, Banská Štiavnica – † 22. mája 1821, Bratislava

Životopis:

Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 17. októbra 1754 vo Viedni, kde si v rokoch 1755-1756 vykonával i noviciát. Ako magister vypomáhal v r. 1757 pri vyučovaní humanitných predmetov na škole v Rábe. V rokoch 1758-1759 študoval filozofiu v Košiciach, potom opäť vyučoval, v r. 1760 matematiku v Trnave, v r. 1761 gramatiku v Skalici, v r. 1762 humanitné predmety v Prešove, kde viedol mariánsku kongregáciu a kroniku domu. V r. 1763 v Banskej Bystrici vyučoval rétoriku a humanitné vedy, viedol aj mariánsku kongregáciu. Teológiu vyštudoval v rokoch 1764-1767 v Trnave, kde prijal aj kňazskú vysviacku. Tretiu probáciu si vykonal v Banskej Bystrici v r. 1768. V r. 1769 v Pezinku prednášal gramatiku, viedol mariánsku kongregáciu a kroniku domu. V rokoch 1770-1772 bol prefektom konviktu v Trnave. Od r. 1773 pôsobil v Rábe pôsobil ako profesor filozofie, špirituál, študijný prefekt a spovedník. Potom bol dvadsať rokov profesorom v Bratislave, kde ochorel a zomrel u Milosrdných bratov na mozgovú mŕtvicu.
Popri náboženskej spisbe sa venoval aj dejinám; v odborných kruhoch vzbudila rozruch jeho práca Systema antiphilosophicum de origine civitatis. K dejinám Veľkej francúzskej revolúcie r. 1804 vydal Sensa cleri Gallicani occasione revolutionis Gallicae manifestata, compendio exhibita (Rozprava o francúzskom duchovenstve v období Veľkej francúzskej revolúcie). V rukopise zostala práca Acta Academiae regiae Posoniensis (Protokoly Bratislavskej kráľovskej akadémie).

Pramene:

Rizner: Horányi, Memoria Hungarorum I. Viennae 1775, s.4; Moenich-Vutkovich, Magyar irók névtára. Pozsony 1876, s. 162; RSN XII, s. 25; Stoeger, Scriptores provinciae austriacae Societatis Jesu. Viennae 1855; Zelliger A., Egyházi irók csarnoka. Eger 1893, s. 3; EME I, s. 483; Lexikón: Lukács, L.: Catalogus generalis seu Nomenclator biographicus personarum Provinciae Austriae Societatis Jesu (1551-1773). Pars I. Rím 1987, s. 6.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
720867Adami, Ján Nepomuk, SJOratio De Sanctissimae Virginis Mariae Intaminato Conceptu1765
886501Adami, Ján Nepomuk, SJTentamen Pvblicvm Ex Historia Statvvm1779
886502Adami, Ján Nepomuk, SJTentamen Publicum Ex Historia Statuum Europaeorum1796
720868Adami, Ján Nepomuk, SJFragmentum Statisticae Graecorum 1801
720869Adami, Ján Nepomuk, SJSystema antiphilosophicum de origine civitatis1801
720870Adami, Ján Nepomuk, SJSensa cleri Gallicani occasione revolutionis Gallicae manifestata, compendio exhibita a J. A.1804
886503Adami, Ján Nepomuk, SJActa Academiae regiae Posoniensis1810??