logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHoffmann, Arnold

Tituly:

Mons., vysokoškolský pedagóg, historik

Životopisné dáta:

* 29. februára 1864, Košice – † 25. októbra 1939, Košice

Životopis:

Teológiu študoval na Pázmaneu vo Viedni, za kňaza ho vysvätili 21. júla 1886. V rokoch 1887-1890 postupne zastával tieto funkcie: študijný prefekt v kňazskom seminári v Košiciach, profesor cirkevných dejín a kánonického práva. V rokoch 1892-1894 bol zároveň katechétom na dievčenskej škole, stredoškolský profesor na uršulínskej škole, od r. 1897 bol prosynodálnym examinátorom, od r. 1898 členom konzistória, od r. 1900 fiškusom konzistória. V r. 1904 mu bol udelený titul pápežského kaplána a stal sa obhajcom manželského zväzku a rehoľných sľubov. V rokoch 1906-1909 bol profesorom na uršulínskom učiteľskom ústave, v rokoch 1907-1920 vicerektor kňazského seminára, diecéznym cenzorom a členom poradného zboru. V r. 1916 sa stal pápežským komorníkom, v r. 1917 titulárnym opátom pri Kostole sv. Mikuláša de Madocsa v Maďarsku, v rokoch 1920-1922 pôsobil ako rektor seminára v Košiciach, v r. 1921 bol menovaný za kanonika-magistra I., v rokoch 1924-1933 oficiálom tribunálneho súdu. Od 17. mája 1922 bol kanonikom-katedrálnym archidiakon, v rokoch 1923-1933 spovedníkom sestier uršulínok, od r. 1928 pápežským prelátom, od r. 1931 kanonikom-kustódom, od r. 1934 členom komisie pre správu majetkov seminára.
Zaoberal sa históriou, najmä vojenskými dejinami Uhorska a Európy; košická tlač zaregistrovala množstvo jeho prednášok (aj s premietaním diafilmov) o vojnových lodiach, o rusko-francúzskej, rusko-japonskej, francúzsko-nemeckej, srbsko-bulharskej vojne atď, menej s tematikou katolíckej Cirkvi a jej poslania. Jeho práca o emigrácii Františka Rákociho bola uverejnená vo výročnej správe katolíckeho učiteľského ústavu. V rokoch 1894-1901 bol funkcionárom Košického literárneho spolku, resp. Kazinczyho spoločnosti. V politickom živote zastával r. 1910 funkciu predsedu košickej Strany nezávislosti. V r. 1918 ho kňazská rada delegovala do Maďarskej národnej rady.
Jeho rukopisné dielo z r. 1890 je uložené v archíve košického biskupstva1848/49-iki vörössapkás 9-ik honvédzászl. Stať A hittudományi kar. vyšla v A Kassai egyetem. Emlékkönyv v Košiciach 1901 na s. 233-238. Stať II. Rákóczi Ferenc bujdosásai vyšla v A kassai r. kat. tanítóképzőintézet 1906/7. évi értesítője v Košiciach v r. 1907 ma s. 3-14.

Pramene:

Hišem, C.: Biografický slovník kňazov košickej diecézy od roku 1804. Rkp. 1994, s. 49; Mihóková, M.: Slovník košických osobností 1848-1918. Košice 1995, s. 164;

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1031844Hoffmann, ArnoldHistoria ecclesiastica1890
1031845Hoffmann, ArnoldAz 1848/49-iki vörössapkás 9-ik honvédzászlóalj története1906