logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHatala, Peter

Tituly:

teológ, misionár, univerzitný profesor

Životopisné dáta:

* 17. februára 1832, Palárikovo, okr. Nové Zámky – † február 1918, Marosille, Rumunsko

Životopis:

Študovať začal na gymnáziu v Szombathelyi, filozofiu študoval v Budapešti. Po revolúcii v r.1848-1849 bol uväznený. Po prepustení zo zajatia študoval teológiu v Ostrihome a pokračoval v Pešti, kde ho r.1855 vysvätili za kňaza. V r.1856 bol promovaný na doktora teológie.
V pastorácii začal pôsobiť v r. 1855 ako kaplán v Nyergesújfalu a v Hédervári. V rokoch 1856-1860 bol misionárom v Palestíne. Po návrate vyučoval ako profesor v kňazskom seminári v Ostrihome. V r. 1866 sa stal vysokoškolským profesorom semitských jazykov na teologickej a filozofickej fakulte Peštianskej univerzity, v rokoch 1872-1873 zastával funkciu jej rektora. Bol členom Petőfiho spoločnosti a po odchode do dôchodku žil v Marosille. Po návrate z misií sa vypracoval medzi popredných predstaviteľov uhorskej katolíckej teológie. Svojimi kritickými článkami sa dostal do rozporu s niektorými dogmami a s politikou cirkevnej hierarchie, preto v r. 1874 prestúpil do unionistickej cirkvi.
Redigoval periodiká Egyházi Lapok (Cirkevné listy, 1867-1869), Szabad Egyház (Slobodná Cirkev, 1869-1872), Szabad Sajtó (Slobodná tlač, 1872-1873) a Katholikus Reform (Katolícka reforma, 1873). Verše začal uverejňovať už ako gymnazista. Publikoval i teologické články (1867-1869) aj články z misionárskeho pobytu v Palestíne (1873-1891).

Pramene:

Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, s. 293; Szinnyei, J.: Magyar írók élete és munkái 4. Budapešť 1896, s. 493-496; Révai Nagy Lexikona 9. Budapešť 1913, s. 577.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942329Hatala, PeterTheses ex universa theologia...1856
942330Hatala, PeterVezérlapok a Szentföldre...1857
942331Hatala, PeterAz Ó- és Újszövetségi szentirás, Vulgata szerint...1859
942332Hatala, PeterA morál viszonya a valláshoz1874
1059061Hatala, PeterAz én hitvallásom1875
942334Hatala, PeterArab nyelvtan...1877
942335Hatala, PeterMohammed élete és tana1878
942336Hatala, PeterA felekezet nélküliség és felekezeti kényszer1894
942338Hatala, PeterAz erkolcs, vallás és a polgári házasság1894
942337Hatala, PeterA felekezet nélküliség és felekezeti kényszer1898
942339Hatala, PeterAz erkolcs, vallás és a polgári házasság1898
942340Hatala, PeterA jogos szocializmus1898
945581Hatala, PeterAz ember és az Isten1903?