logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovZimándy, Ignác

Životopisné dáta:

* 26. apríla 1831, Radošovce, okr. Skalica – † 31. decembra 1903, Budapešť, Maďarsko

Životopis:

Jeho otec bol chudobným kováčskym majstrom. Študoval v Skalici, Trnave a Bratislave. Tri roky bol u benediktínov a potom nastúpil do kňazského seminára v Stoličnom Belehrade, po skončení teologických štúdií bol 17. augusta 1856 vysvätený za kňaza. Tri roky bol kaplánom v Törökbálinte, v rokoch 1859-1862 bol profesorom náboženstva na budínskej reálke a popritom študoval filozofiu a dejiny. V rokoch 1862-1869 bol profesorom na vyššom gymnáziu v Bratislave, v rokoch 1869-1872 bol študijným prefektom a asesorom v Stoličnom Belehrade. Od r. 1872 bol farárom v Törökbálinte. Venoval sa prekladateľskej činnosti. V rokoch 1879-1889 zostavoval a vydával Ébresztő Hangokat, za nadobudnuté prostriedky postavil kláštor i školu. Z vďačnosti po ňom pomenovali jednu ulicu. V rokoch 1884-1887 zastupoval ako ľudový poslanec senický dištrikt s antisemitským programom. Na dôchodku žil v Budapešti.

Pramene:

Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1043045Zimándy, IgnácDie geschichtliche Wahrheit 1872
1043049Zimándy, IgnácA székesfehérvári egyik új kanonok. 1880

Preklady diel zahraničných autorov

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1043046Brück, HenrikA keresztyény egyháztörténelem kézikönyve 11875
1043047Brück, HenrikA keresztyény egyháztörténelem kézikönyve 21877
1043048Brück, HenrikA keresztyény egyháztörténelem kézikönyve 31877