logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovZarubal, Bartolomej, SJ

Tituly:

rehoľný kňaz, stredoškolský profesor

Životopisné dáta:

* 24. augusta 1692, Malešovice, Česko – † 20. februára 1752, Košice

Životopis:

V prvom ročníku štúdia teológie v Olomouci vstúpil 15. alebo 24. februára 1713 do Spoločnosti Ježišovej v Trenčíne. Učil na strednej škole v Prešove, Košiciach a Trenčíne. Po škončení štúdia teológie v Košiciach bol v r. 1722 vysvätený za kňaza. Učil poetiku v Košiciach. V auguste 1724 dosiahol v Banskej Bystrici profes so štyrmi sľubmi. Od r. 1725 bol v Košiciach dva roky nedeľným slovenským kazateľom a potom tri roky učil filozofiu ako doktor filozofie. Potom bol superiorom vo Valle Dominorum a Prešove, v rokoch 1739-1742 rektorom v Levoči, v rokoch 1743-1745 v Skalici, v rokoch 1746-1748 v Trnave, v rokoch 1749-1750 v Banskej Bystrici, v rokoch 1751-1752 opäť v Levoči, napokon nábožne zomrel v Košiciach.
Jeho diela vyšli v Košiciach a Trnave.

Pramene:

Scriptores provinciae Austriacae Societatis Jesu, collectionis scriptores ejusdem societatis universae tomus primus, Typis congregationis Mechitaristicae, Viedeň 1855, elektronický text; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text;<br /> http://jezsuita.hu/nevtar/zanger-zongar-janos/

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1043029Zarubal, Bartolomej, SJVectigal virtutis1717
1043030Zarubal, Bartolomej, SJGeographica globi terraquei sinopsis1728
1043031Zarubal, Bartolomej, SJAristoteles revidivus Romano-catholicus.1729
1043032Zarubal, Bartolomej, SJPhilippicae novae1729