logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovVerbóci, Štefan, OPraem

Iné mená:

Verböczy, Werbőczy, Werbőczi

Životopisné dáta:

* 4. januára 1784, Vizsoly, Maďarsko – † 4. septembra 1865, Leles, okr. Trebišov

Životopis:

Ako mladík vstúpil 8. decembra 1802 do Rádu premonštrátov, sľuby zložil 6. januára 1805. Štúdiá filozofie absolvoval v Košiciach, teológiu v Jasove, Za kňaza ho 19. decembra 1808 vysvätil rožňavský biskup František Zányi.
V rokoch 1808-1810 bol študijným prefektom šľachtického konviktu vo Veľkom Varadíne, v rokoch 1810-1823 profesorom gymnázia v Levoči, pričom bol zároveň exhortátorom a začas i riaditeľom. V rokoch 1823 – 1864 bol farárom v Lelesi, a zároveň prísediacim súdnej tabule Užskej a Zemplínskej stolice. V r. 1859 bol vyznamenaný Zlatým krížom za zásluhy. Od októbra 1864 žil na dôchodku.
Jeho latinské diela vyšli v Levoči.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 225; Écrivains, artistes, et savants de l’ordre de Prémontré; Dictionnaire bio-bibliographique, elektronický text.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1042943Verbóci, Štefan, OPraemElegia Illustrissime, Rev. ac Ampl. D. Andreae Zasio 1813
1042944Verbóci, Štefan, OPraemCarmen honoribus Illustrissimi ac Rev. D. J. Ladislai Pyrker 1819