logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovTóth, Jozef (1763-1829)

Životopisné dáta:

* 19. marca 1763, Ivanka pri Nitre – † 14. septembra 1829, Vráble, okr. Nitra

Životopis:

Teológiu študoval v Budíne a v Bratislave. Po skončení teologických štúdií bol v r. 1787 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Pešti, v rokoch 1791-1806 bol farárom vo Veľkých Šarovciach v levickom okrese, od 9. júla 1806 pôsobil vo Vrábloch, pričom bol zároveň vicedekanom.
V r. 1807 vyšla v Pešti jeho maďarská kázeň s názvom Az irgalmasságnak legfőbb tárgyáról elmélkedő egyházi beszéd. Mellyet Pünkösd 2. napján 1807. eszt. 18. máj., az újonnan épített pesti polgárok ispotálya örökös esztendőbeli emlékeztető, vagy-is installatiójának napján élő-nyelvel mondott Pesten a szent Rókus templomában ...

Pramene:

Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1042854Tóth, Jozef (1763-1829)Nagy bőjti szent beszédek1822