logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovObonya, Július, SDB

Tituly:

rehoľný kňaz

Životopisné dáta:

* 31. augusta 1946, Kolíňany, okr. Nitra – † 17. marca 2017, Topoľčany, poch. bude v Kolíňanoch

Životopis:

Po absolvovaní Pedagogickej fakulty v Nitre nastúpil v roku 1969 do zamestnania ako učiteľ v Zlatých Moravciach, kde učil sedem rokov. Medzitým vstúpil do tajného saleziánskeho noviciátu, prvé rehoľné sľuby zložil dňa 31. januára 1976. Aby získal čas na tajné štúdium teológie, zamestnal sa v Topoľčanoch v sklade tamojšieho odevného závodu. Pod vedením dona Andreja Dermeka vyštudoval teológiu, na niektoré prednášky chodieval do seminára do Ostrihomu, alebo do Poľska. Napokon bol v Poľsku v meste Siedlce 6. apríla 1978 vysvätený za kňaza v súkromnej kaplnke biskupa.
V roku 1982 sa vrátil do pedagogického zamestnania, vyučoval na Strednom odbornom učilišti v Topoľčanoch. Po roku 1989 pôsobil ako kňaz v Bratislave, vo Veľkej Mači, v Podhoranoch, jeden rok v saleziánskom noviciáte v maďarskom Szombathely a v Michalovciach. Pre zhoršený zdravotný stav potom prešiel do charitného domova v Pezinku, začas pôsobil v Bratislave. V závere svojej životnej púte pôsobil aj ako výpomocný duchovný vo farnosti Kajal v dekanáte Galanta na území Trnavskej arcidiecézy. Posledné roky prežil v Jacovciach.
Pohrebné obrady a svätá omša za zosnulého dona Júliusa Obonyu SDB sa budú konať v stredu 22. marca 2017 o 10.30 h v Kostole sv. Štefana kráľa v Kolíňanoch pri Nitre. Pochovaný bude v rodisku na miestnom cintoríne. Pohrebné obrady bude viesť Mons. Ján Sokol, emeritný arcibiskup.

Pramene:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20170319003

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
729383Obonya, Július, SDBŽivot a dielo dona Andreja Dermeka2005