logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovVlk, Miloslav

Tituly:

kardinál

Životopisné dáta:

* 17. mája 1932, Lišnice, okr. Písek, Česko – † 18. marca 2017, Praha, poch. bude 25. marca

Životopis:

Po maturite v roku 1953 mu nebolo dovolené študovať, a tak pracoval ako robotník v továrni v Českých Budejoviciach. V rokoch 1955-1955 absolvoval základnú vojenskú službu v Dvoroch pri Karlových Varoch. Po absolvovaní vojenskej služby bol v dobe čiastočného politického uvoľnenia prijatý na Filozofickú fakultu Karlovej univerzity v Prahe, odbor archívnictvo. Štúdium ukončil promóciou v r. 1960. Potom pracoval ako archivár v Okresnom archíve v Třeboni, v Jindřichově Hradci, Okresnom a Mestskom archíve v Českých Budejoviciach, kde sa neskôr stal riaditeľom. V čase publikoval niekoľko odborných článkov v rôznych časopisoch. V r. 1963 začal štúdium na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Litoměřiciach. Za kňaza bol vysvätený 23. júna 1968 v Českých Budejoviciach.
Vtedajší českobudejovický biskup Josef Hlouch, ktorý sa po 18 rokoch mohol vrátiť do diecézy, ho ihneď vymenoval za svojho sekretára. Jeho vplyv a pastoračné pôsobenie však prekážalo vtedajším politickým autoritám, preto bol v roku 1971 preložený do malých farností, najskôr na Šumavu - Lažiště a Záblatí. Po šestnástich mesiacoch v r. 1972 sa musel za trest presťahovať do Rožmitálu pod Třemšínem, kde pôsobil sedem rokov. Tu mu bol v roku 1978 odňatý tzv. „štátny súhlas“ k verejnému výkonu kňazskej služby. Bol nútený hľadať si iné zamestnanie. Ako druhí potrestaní kňazi prijal prácu umývača výkladných skríň v pražskom podniku Úklid a neskôr si zo zdravotných dôvodov našiel prácu archivára v Štátnej banke československej. Desať rokov žil v Prahe, ako kňaz tajne pracoval v malých skupinách veriacich. Dňa 1. januára 1989 mu bol vrátený „štátny súhlas“ a stal sa farárom na Klatovsku v Žihobciach a Bukovníku, neskôr v Čachrove, Javornej, Železnej Rude, Běšinách a Strážove na Šumave.
Štrnásteho februára 1990 bol vymenovaný za českobudejovického biskupa, biskupské svätenie prijal 31. marca 1990. 27. februára 1991 bol vymenovaný za pražského arcibiskupa a českého prímasa, nástupcu kardinála Františka Tomáška. Od roku 1991 do roku 2000 bol predsedom biskupskej konferencie, najskôr ČSFR, neskôr Českej biskupskej konferencie.
Dňa 26. novembra 1994 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za kardinála. V rokoch 1993 - 2001 bol predsedom Rady európskych biskupských konferencií (CCEE). Od roku 1994 bol členom Pápežskej rady pre informačné prostriedky a Kongregácie pre východné cirkvi. V apríli 2005 sa zúčastnil na konkláve vo Vatikáne, kedy zbor kardinálov zvolil nového pápeža Benedikta XVI. Pri dovŕšení 75 rokov veku ponúkol v súlade s cirkevným právom svoju rezignáciu do rúk pápeža Benedikta XVI. Pápež mu predĺžil výkon funkcie pražského arcibiskupa o ďalšie dva roky. Dňa 13. februára 2010 pápež Benedikt XVI. prijal rezignáciu kardinála Vlka na pastoračné vedenie Pražskej arcidiecézy z dôvodu dosiahnutia stanovenej vekovej hranice. Zomrel v Prahe po zápase s rakovinou.
Bol nositeľom viacerých ocenení. V roku 1999 získal vysoké štátne vyznamenania Spolkovej republiky Nemecko „Veľký kríž za zásluhy“. V roku 2002 mu prezident Václav Havel prepožičal rád Tomáša Garrigua Masaryka za vynikajúce zásluhy o demokraciu a ľudské práva. V roku 2001 získal čestnú medailu Tomáša Garrigua Masaryka od Masarykovho demokratického hnutia a medzinárodnú cenu mesta Görlitz - „Brückepreis“. V roku 2006 získal ocenenie organizácie Ackermann Gemeinde, ktorá pracuje pre uzdravenie pamäti Čechov a Nemcov, na ich vzájomnom zmierení a spolupráci. Bol nositeľom radu ďalších ocenení a uznaní mnohých ďalších inštitúcii. V rokoch 1992 - 1993 mu boli udelené tri estné doktoráty - na Illinois Benedictine College, na University of St. Thomas v USA a čestný doktorát teológie na univerzite v bavorskom Pasove. V roku 2001 získal čestný doktorát Pápežskej teologickej akadémie v poľskom Krakove a v roku 2002 čestný doktorát Opolskej univerzity v Poľsku. Získal tiež občianstvo miest Rožmitál pod Třemšínem (1992), Cedar Rapids/USA (1992), Baltimore/USA (1992), Třeboň (1996) a Klodzko/PL (1996), Roudnice nad Labem (1997), Mníšek pod Brdy (1998) a Brandýs nad Labem - Stará Boleslav (2010).
Pohreb sa konal v sobotu 25. marca 2017 v pražskej katedrále sv. Víta, Václava a Vojtecha. Pohrebnej svätej omši predsedal Mons. Jan Graubner, predseda Českej biskupskej konferencie za veľkej účasti duchovenstva i veriacich. Homíliu predniesol pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka OP. Potom bolli telesné ostatky uložené do arcibiskupskej hrobky v katedrále.

Pramene:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20170318001; https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20170318005;<br /> https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20170320023

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
207835Vlk, MiloslavVe službě evangelia1997
205594Vlk, MiloslavSlova z katedrály : z úvah v Rádiu Svobodná Evropa 1993-20002002
208818Vlk, MiloslavVítězství Krista : Kardinál Miloslav Vlk2003
7405Vlk, MiloslavVítězství Krista2003
30673Vlk, MiloslavMeditace nad křížovou cestou2007
873041Vlk, MiloslavBůh blízký :2012