logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovLyczei, Ján

Iné mená:

Lyczey, Liczeg, Ján

Tituly:

polemik, prekladateľ, ekonóm, odborník v agronómii

Životopisné dáta:

* 17. stor., Prievidza – † máj 1714, Krakovany, okr. Piešťany

Životopis:

O jeho živote veľa nevieme, nepoznáme ani dátum jeho narodenia. Teológiu študoval vo viedenskom Pázmaneu.
Pôsobil v cirkevnej správe, pravdepodobne v správe cirkevných majetkov. V r. 1693 sa stal farárom v Bzovíku, v r. 1704 v Prievidzi, neskôr v Krakovanoch a už v roku 1708 odišiel do dôchodku.
Významné bolo jeho po latinsky písané dielo Iter oeconomicum (Cesta ekonomiky, Trnava 1707). V tomto návode na vedenie zemepanského hospodárstva a na zostavovanie urbárov a inventárov zachytil celú problematiku poľnohospodárstva. K práci pripojil latinsko-maďarsko-nemecko-slovenský súpis použitých ťažších slov. Polemickú náboženskú literatúru písal v duchu rekatolizačných úsilí a prekladal ju aj z nemčiny. Tlačou vydal sedem takýchto prác napísaných v latinčine, napríklad dielo jezuitu Georga Scherera z roku 1587 De ceremoniis baptismi inter catholicum parochum et lutheranam obstetricem dialogus (Dialóg o obradoch krstu medzi katolíckym farárom a luteránskou pôrodnou asistentkou, Trnava 1701) alebo z roku 1589 Propugnatio Festi Theophoriae (Obrana sviatku Božieho mena, Trnava 1706) či z r. 1588 Causae catholicae XVIII. contra acatholicam coenam (Osemnásť katolíckych námietok proti nekatolíckej bohoslužbe, Trnava 1708).

Pramene:

Horváth, P.: Poddaný ľud na Slovensku v prvej polovici 18. storočia. Bratislava 1963, s. 11; Szinneyi, J.: Magyar írók élete és munkái, elektronický text;<br /> http://baila.net/kniha/93510632/enchiridion-parvus-catechismus;<br /> https://books.google.sk/books/about/De_caeremonijs_baptismi.html?id=VDTRsgEACAAJ&redir_esc=y

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
943904Lyczei, JánIter oeconomicum1707
1035497Lyczei, JánSuccinta Methodus1707

Preklady diel zahraničných autorov

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1035494Luther, MartinEnchiridion Parvus Catechismus1700
1035495Scherer, Georg, SJDe Caeremonijs Baptismi Inter Catholicum Parochum, 1701
1035496Scherer, Georg, SJPropugnatio Festi Theophoriae et Processionis1706
1035498Scherer, Georg, SJGoliath Prostratus1708
1035500Scherer, Georg, SJCausae Catholicae XVIII.1709