logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovCosta-Rosetti, Július, SJ

Tituly:

rehoľný kňaz

Životopisné dáta:

* 2. júna 1841, Spalato, Dalmácia, 1841. – † 15. februára 1900, Bratislava

Životopis:

Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil v r. 1857. V rokoch 1868-1877 bol profesorom filozofie v Bratislave, potom učil jeden rok v Stonyhurste v Anglicku. V r. 1878 sa vrátil do Bratislavy, v r. 1892 sa mu zhoršil zrak, tak vyučoval náboženstvo súkromne. Ovládal národohospodárstvo, skúšal školastikov z filozofie. Bol tiež správcom Spolok katolíckych robotníčok v Bratislave.
V r. 1896 vyšiel v Bratislave v Kath. Literatur na s. 24 jeho článok o Spolku katolíckych robotníčok s názvom Der Verein katholischer Arbeiterinnen in Pressburg.
Szűz Mária szeplőtelen Szíve áhitatának katekizmusa. Bp., 1890. H.J.

Pramene:

Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text;<br /> http://lexikon.katolikus.hu/C/Costa-Rossetti.html

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1041995Costa-Rosetti, Július, SJPhilosophia moralis1886
1041996Costa-Rosetti, Július, SJAllgemeine Grundlagen der National Ökonomie1888
1041997Costa-Rosetti, Július, SJStaatslehre der Christl. Philosophie1890
1041998Costa-Rosetti, Július, SJSzűz Mária szeplőtelen Szíve áhitatának katekizmusa1890