logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovLucký, Metod Ondrej

Iné mená:

Metod, Andrej Lom, Lom

Tituly:

dramatik, prekladateľ, redaktor

Životopisné dáta:

* 21. novembra 1919, Trstená, okr. Tvrdošín – † 13. júla 2008, Bratislava

Životopis:

Základnú školu a nižšie triedy gymnázia navštevoval v rodisku, 25. augusta 1936 vstúpil v Trnave do františkánskej rehole. Tam absolvoval i ročný noviciát. Prvé sľuby skladal 26. augusta 1937 a dostal rehoľné meno Metod.Študoval na rehoľnom gymnáziu v Malackách a v r. 1941 tam zmaturoval. Pokračoval štúdiom teológie na františkánskom učilišti v Žiline, za kňaza ho vysvätili 19. augusta 1945.
V r. 1946 sa stal provinčným sekretárom. Popri funkcii v provinčnej správe pôsobil v pastorácii aj ako riaditeľ bratislavských terciárov. Po tzv. barbarskej noci v apríli 1950 bol spolu s ostatnými františkánmi internovaný v Hronskom Beňadiku, neskôr v Báči a Podolínci. Následne absolvoval základnú vojenskú službu v pracovnom tábore, odkiaľ ho prepustili až 7. mája 1954. Vrátil sa do Bratislavy. Pracoval ako robotník v rôznych závodoch (Závod mieru, Rempo, Vodohospodárske stavby). Zakázali mu kňazskú činnosť i publikovanie. V r. 1954 vystúpil z rehole.
Literárne sa prejavoval už ako gymnazista. Básnické prvotiny uverejňoval v časopisoch Naša mládež, Serafínsky svet, v Almanachu slovenského stredoškolského študentstva, v Pamätnici Gavlovičovho študentského samovzdelávacieho krúžku pri gymnáziu v Malackách, ktorého bol členom, ako aj v Nitre. Počas štúdia teológie v Žiline sa zapojil do práce v krúžku sv. Bonaventúru, ktorý združoval budúcich františkánskych literátov. Prispieval do väčšiny františkánskych časopisov a v rokoch 1943-1944 bol redaktorom Františkánskeho obzoru, ktorý v tom čase vychádzal v Žiline. Krajský súd v Bratislave, ktorému predsedala JUDr. Zdenka Colotková, ho v dňoch 19. až 21. februára 1959 za činnosť v Treťom ráde svätého Františka z Assisi na štyri a pol roka väzenia, prepadnutie majetku a na stratu občianskych práv (číslo trestného spisu 1 T 1/59; trestný čin 79a/1 z. č. 86/ 50 Zb.). Posudzovali to ako „podvracanie republiky“ náboženskou činnosťou. Tento trest si odsedel vo Valdiciach. Prepustili ho 11. mája 1960. Zasa mohol pracovať iba manuálne a neskôr ako úradník. Požiadal o sekularizáciu. Svätá Stolica mu tento súhlas dala 15. septembra 1970. Potom sa cirkevne zosobášil. V roku 1975 prekonal infarkt a v roku 1982 odišiel do dôchodku. V roku 2005 mu amputovali nohu a v roku 2006 ovdovel. Zomrel v ružinovskej nemocnici v Bratislave po infarkte. Po kremácii 17. júla 2008 ho pochovali v Bratislave.
Ako básnik bol blízky talianskemu predstaviteľovi romantizmu, básnikovi a prozaikovi Giacomo Leopardimu (1798-1837), ruskému básnikovi a dramatikovi Aleksandrovi Sergejevičovi Puškinovi (1799-1837), či predstaviteľovi slovenskej katolíckej moderny, františkánskemu básnikovi P. Rudolfovi Alfonzovi Dilongovi, OFM. Bol nielen básnikom, ale aj spisovateľom. Bol aj autorom divadelných hier, ktoré sa vyznačovali vyspelou dramatickou technikou a kultivovaným dialógom.
Pôsobil aj ako prekladateľ. Prekladal z latinčiny, taliančiny, nemčiny a z gréčtiny. Preložil diela o živote sv. Františka a sv. Bernardína (Timmermans, F.: Brat František, Kremnica 1943; Bargellini, P.: Svätý Bernardín Sienský, Kremnica 1944; Kvetinky sv. Františka, Žilina 1944; Spisky sv. Františka, Žilina 1946). Popri literárnej činnosti sa orientoval na prácu s terciármi. V Žiline viedol ich ochotnícke divadlo a po prechode do Bratislavy riadil tamojšie spoločenstvo. Pod vplyvom tejto spolupráce začal písať divadelné hry, tlačou vyšli tri (Beatrice, Prešov 1946; Kým neprišlo svetlo, Prešov 1947; Biely obláčik, Prešov 1947). Vyznačovali sa vyspelou technikou a kultivovaným dialógom. Terciárom venoval i ďalšie práce (Duše biele, bielučké. Poviedky o ľuďoch, ktorých zmenil styk so sv. Františkom, Prešov 1947; Serafínska cesta, Prešov, 1949). V r. 1948 zostavil pre františkánskych klerikov knihu modlitieb Boh moje všetko (Prešov 1948), ktorá čerpala z františkánskej spirituality. Pokračoval i v prekladateľskej práci, v ktorej sa zameral na práce cirkevných otcov (Slová Otcov, Prešov 1947; sv. Bonaventura: Putovanie mysle k Bohu, Trnava 1949; sv. Atanáz: Život blahoslaveného Antona, Trnava 1950). Po internácii mu zakázali literárnu činnosť. Po r. 1989 vyšli jeho diela v reedícii.

Pramene:

Gajdoš, V. J.: Františkáni v slovenskej literatúre. Cleveland, Ohio, 1979, s. 112 a nasl.; Chrenka, I. a kol.: Františkánske gymnázium v Malackách 1927-1945 a jeho maturanti. Bratislava 1997, s. 138; Zprávy z terciárskej Bratislavy. Serafínsky svet, r. 26, 1947, s. 61-64; Encyklopédia dramatických umení Slovenska 2. Bratislava 1989, s. 685; internetový zdroj; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
741212Lucký, Metod OndrejKvetinky svätého Františka1944
914558Lucký, Metod OndrejBeatrice1946
914559Lucký, Metod OndrejBiely obláčik1947
914561Lucký, Metod OndrejKým neprišlo svetlo1947
1049288Lucký, Metod OndrejDuše biele, bielučké1947
943887Lucký, Metod OndrejBoh moje všetko1948
914562Lucký, Metod OndrejMalé hodinky k Panne Márii1948
1049289Lucký, Metod OndrejSerafínska cesta1949
1047483Lucký, Metod OndrejPútnici2007
217125Lucký, Metod OndrejSpevy nádeje a radosti. 2008
1047486Lucký, Metod OndrejPútnici a bojovníci. 2008
385603Lucký, Metod OndrejPútnici a proroci. 2009
386009Lucký, Metod OndrejSedem radostí Panny Márie a sv. Františka z Assisi. 2009

Preklady diel zahraničných autorov

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
910549František z Assisi,1182-1226Spisky svätého otca Františka z Assisi1946
1049311Slová otcov1947
908123AthanasiusŽivot blahoslaveného Antona (opáta a pustovníka)1950
18018Slová otcov púšte2003