logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovLongauer, Ján

Iné mená:

Nik, Janko

Tituly:

národný, ľudovýchovný pracovník, náboženský publicista.

Životopisné dáta:

* 27. októbra 1868, Donovaly-Hanesy, okr. Banská Bysrica – † 28. októbra 1936, Lovca, okr. Žiar nad Hronom

Životopis:

Pochádzal z baníckej rodiny. Po skončení ľudovej školy na Donovaloch (1880) vyštudoval gymnázium v Banskej Bystrici (1880-1888), potom v tamojšom kňazskom seminári teológiu (1888-1892). Za kňaza bol vysvätený 23. septembra 1893.
Bol rodoľubom, ktorý v čase národného útlaku verejne prejavoval svoju lásku k materinskému jazyku. Už ako klerik v banskobystrickom seminári mal prednášku, v ktorej pranieroval trestuhodnú neznalosť slovenčiny. Ako kaplán pôsobil v týchto obciach a mestách: Veľké Uherce (1893), Jastrabá (1894), Nová Baňa (1895), Zvolen a Zvolenská Slatina (1897), Kremnica (1898-1901) a Kláštor pod Znievom (1901-1913). Od r. 1913 pôsobil ako farár v Lovči. Po prevrate prijal úrad okresného dekana a škôldozorcu, v r. 1930 ho vymenovali za titulárneho kanonika.
Bol členom Slovenského literárneho krúžku v Banskej Bystrici a autorom obrany slovenčiny. Predstavoval rázovitú postavu patriarchálneho spôsobu života. Vyznačoval sa otvorenosťou, úprimnosťou, čestnosťou, skromnosťou, asketickým životom. Zo svojich celoživotných úspor venoval sumu 250 000 korún kňazskému semináru a sumu 50-tisíc korún sirotincu v Banskej Bystrici. Propagoval vzdelávacie spolky. Bol bystrým pozorovateľom a dobrým publicistom. Náboženské aj ľudovýchovné články proti alkoholizmu, sociálnym chorobám, úžerníkom a za zdravé bývanie uverejňoval v kresťansky a politicky orientovanom periodiku Naše noviny (1907-1910), ktoré redigoval Arnold Bobok (Prispievali do nich aj Štefan Kmeť-Špaňodolinec, Anton Miššúth, Karol Kmeťko, Jozef Buday); publikoval tiež v Kalmančokovom Našom priateľovi pod pseudonymom Nik alebo Janko. Vydal dve ľudovýchovné práce.

Pramene:

Kultúra, r. 8, 1936, č. 11; Katolícke noviny, r. 91, 1976, č. 44: Slovenský biografický slovník III. Martin 1989, s. 423.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
943873Longauer, JánNajväčší nepriateľ slovenského ľudu1913
943874Longauer, JánZdravý dom1913

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
41566Kráľovná svätého ruženca19281J. Longauer. Rozjímanie pri jasličkách Ježiškových.