logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovLipovnický, Štefan

Iné mená:

Lipovniczky, Štefan

Tituly:

biskup, náboženský spisovateľ

Životopisné dáta:

* 15. augusta 1814, Zlaté Moravce – † 12. augusta 1885, Veľký Varadín, Rumunsko

Životopis:

Začal študovať na gymnáziu v Komárne, pokračoval na právnickej akadémii v Rábe, teológiu ukončil v Trnave. V r. 1837 ho vysvätili za kňaza.
Začal pôsobiť ako kaplán a kazateľ v Dvoroch nad Žitavou. V r. 1841 nastúpil za arcibiskupského archivára, od r. 1844 bol prímasov archivár i knihovník. V r. 1846 sa stal mestským farárom v Komárne, kde ho vymenovali za archidiakona a v r. 1847 za čestného benediktínskeho opáta. Po porážke revolúcie v r. 1849 ho odsúdili na smrť a väznili v Kufsteine, Bratislave, vo Veľkom Varadíne, v r. 1853 bol amnestovaný. Rok pôsobil ako knihovník v Ostrihome. V r. 1856 ho vymenovali za ostrihomského opáta, v r. 1860 pôsobil ako farár v Nových Zámkoch a v r. 1861 sa stal ostrihomským kanonikom. Od r. 1863 bol farárom v Ostrihome, v r. 1866 ho vymenovali za miestodržiteľského radcu a titulárneho biskupa. V r. 1868 bol vysvätený za biskupa vo Veľkom Varadíne. Zúčastnil sa Prvého vatikánskeho koncilu, v r. 1872 sa stal tajným radcom, pápežským komorníkom, rímskym grófom a vyznamenali ho Vcľkokrížom jeruzalemského Radu Svätého hrobu, zároveň Radom železnej koruny I. triedy.
Tlačou vyšli jeho kázne a pastierske listy.

Pramene:

Slovenský biografický slovník III. Martin 1989, s. 411; Zelliger, A.: Egyházi írók csarnoka. Trnava 1893, s. 292; Némethy, L.: Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis. Ostrihom 1894, s. 745; Kollányi, F.: Esztergomi kanonokok 1100-1900. Ostrihom 1900, s. 479-480; Szinnyei, J.: Magyar írók élete és munkái 1. Budapešť 1900, s. 1250-1253; Révai Nagy Lexikona 12. Budapešť 1915, s. 767.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
943845Lipovnický, ŠtefanAz aranymisés áldozár vándorpályája1857
1043622Lipovnický, ŠtefanCatalogus Parochiarum Archi-Dioecesis Strigoniensis 1863
943846Lipovnický, ŠtefanAz igaz élet...1866
943848Lipovnický, ŠtefanLipovniczki... püspöki székének... ünnepélyes elfoglalásakor...1869
943849Lipovnický, ŠtefanAllocutio quam St. L... occasione canonicae suae in sedem episcopalem introductionis ad clerum dioecesanam habuit1869
943850Lipovnický, ŠtefanLipovniczki István püspök főpásztori közlevele...1873