logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovOsiminka, Andrej, SJ

Tituly:

PhDr., rehoľný kňaz, stredoškolský profesor

Životopisné dáta:

* 19. novembra 1720, Viedeň, Rakúsko – † 1800, Budín, Maďarsko

Životopis:

Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 14. októbra 1736. Učil gramatické triedy, humanitné predmety a rétoriku. Neskôr dosiahol doktorát z filozofie a učil filozofiu v Košiciach a v Rábe. Neskôr bol nemeckým kazateľom v Budíne, Štajersku, Bratislave, Laibachu, Varaždíne a Trnave. Potom bol profesorom teológie v Klagenfurte, Laibachu. Po zrušení rehole r. 1773 pôsobil v Budíne, kde aj zomrel.
Jeho nemecké kázne vyšli tlačou v Košiciach, Rábe a Budíne. V r. 1752 vyšla v Košiciach homília zo slávnosti Božieho tela s názvom Glaubens- und Sitten-Lehr von der Geniessung des Fronleichnambs Christi bey dessen hochfeyerlichen Fest-Begängnuss und Umgang in kurzer Anrede vorgetragen; v r. 1753 s názvom Glaubens-Lehr von Geniessung des allerheiligsten Sacrament des Altars, am hohen Fest-Tag des H. Fronleichnambs Christi, bey dessen Hochfeyerlichen Umgang vorgetragen in Caschau.
V r. 1755 predniesol v Rábe homíliu s apologetickým názvom Glaubens-Streit wider das Abendmahl deren Evangelischen u. Reformirten an dem hohen Fest-Tag des heiligen Fronleichnahms Cristi bey dessen hoch-feyerlichen Umgang in Raab vorgetragen.
V r. 1767 predniesol homíliu s názvom Zweyfache Todes-Angst, des vermenschten Gottes und des christlichen Menschen in einer Trauer- und Trost-Rede verfasset, und in dem Gottes-Haus der Gesellschaft Jesu in Gran am 5. Sonntag in der Fasten, am 5. April 1767 feyerlichst beginge… V tom istom roku kázal aj pri svätorečení dominikána Antonina Neurota a pri blahorečení Simona de Roxas.
V r. 1768 vyšla v Pešti jeho homília s názvom Lobrede auf den h. Joseph von Calasanz, Stifter des preiswürdigsten Ordens der frommen Schulen, als das Fest seiner Heiligsprechung den 27. August 1768. in Pest begangen wurde, gehalten.

Pramene:

Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text;<br /> http://jezsuita.hu/nevtar/osiminka-andreas/

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1039747Osiminka, Andrej, SJLob- und Danck-Rede 1756
1039748Osiminka, Andrej, SJSchwäche und Stärke des Glaubens 1767
1039749Osiminka, Andrej, SJEin freyer Diener Gottes1767