logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovLiesganig, Jozef, SJ

Iné mená:

Liesgang, Liesganigg, Jozef, SJ

Tituly:

prírodovedec

Životopisné dáta:

* 12. februára 1719, Štajerský Hradec, Rakúsko – † 4. marca 1799, Ľvov, Ukrajina

Životopis:

Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 28. októbra 1734 vo Viedni, kde si v rokoch 1735-1736 robil i noviciát a v rokoch 1737-1741 študoval filozofiu. V rokoch 1742-1743 študoval matematiku na univerzite v Štajerskom Hradci a vo Viedni, v r. 1743 učil rétoriku v Linci, v rokoch 1745-1748 študoval teológiu na univerzite vo Viedni. Získal doktorát filozofie. Jeden rok účinkoval v Komárne ako kazateľ, potom si v Banskej Bystrici robil v r. 1750 tretiu probáciu. Pôsobil ako profesor matematiky v r. 1751 na univerzite v Košiciach a v rokoch 1752-1753 vo Viedni, kde bol od r. 1756 riaditeľom hvezdárne. Po zrušení rehole v r. 1773 zastával funkciu guberniálneho radcu a riaditeľa inžinierskych stavieb a ciest vo Ľvove. Neskôr na odporúčania cisárskeho guvernéra odišiel do Galície v Španielsku ako dozorca pri stavbe mostov. Po r. 1752 profes so štyrmi sľubmi.
Ako prvý uskutočnil stupňové merania na viedenskom poludníku. Meral i na Morave, v Uhorsku, Haliči, Bukovine.
Bol autorom učebníc aj príručiek matematiky a stavebníctva. Prispieval do časopisov a zborníkov Philosophical Transaction, Memoires présentés a l’Académie des Sciences, Litterarum commercium. V r. 1751 bol členom komisie, ktorá skúmala nerastné bohatstvo Tatier.

Pramene:

Lukács, L.: Catalogus generalis seu Nomenclator biographicus personarum Provinciae Austriae Societatis Jesu (1551-1773). Pars II. Rím 1987, s. 884; Slovenský biografický slovník III. Martin 1989, s. 400; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
943810Liesganig, Jozef, SJTabulae memoriales precipuae arithmeticae tum numericae, tum literalis cum tabulis tribus figurarum1746
943811Liesganig, Jozef, SJPrelusio ad auditores matheseos1753
1035144Liesganig, Jozef, SJA short account of the mesurement et three degrees of latitude under the meridian of Vienna1768
943812Liesganig, Jozef, SJTabulae memoriales praecipuae arithmeticae tum numericae tum literalis, geometriae, etiam curvarum, et trigonometricae, atque utriusque architecturae elementa complexae...1770
943813Liesganig, Jozef, SJDimensio graduum meridiani Viennensis et Hungarici.1770
943814Liesganig, Jozef, SJRegna Galiciae et Lodomeriae methodo astronomico-trigonometrica, nec non Bukovina geometrice dimensa1772?