logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovAugustín, Juraj

Tituly:

ThDr., PhD., kňaz Bratislavskej arcidiecézy

Životopisné dáta:

* 11. septembra 1955, Trenčín

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol 10. júna 1979 vysvätený za kňaza.
Bol kaplánom v Leopoldove, v rokoch 1980-1983 v Šuranoch v novozámockom okrese, v rokoch 1983-1985 v Piešťanoch, v rokoch 1985-1997 v Seredi, kde potom pôsobil ako administrátor. Od r. 1990 bol farárom farnosti Bratislava-Vajnory. V r. 1993 sa stal osobným sekretárom Arcibiskupského úradu, v r. 1995 tajomníkom Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave. V r. 1996 odišiel na štúdiá do Ríma, po návrate sa stal od 20. augusta 1999 výpomocným duchovným farnosti Bratislava-Nové mesto. Od 15. septembra 1999 bol farárom vo Farnosti Kráľovnej rodiny v Bratislave-Petržalke, od 25. septembra 2000 v Chorvátskom Grobe. Od 15. januára 2007 pôsobí v Lábe. Po reorganizácii slovenskej cirkevnej provincie prináleží od 14. februára 2008 Bratislavskej arcidiecéze.

Pramene:

http://mariasoft.sk/knazi/bt-A-D.htm<br />

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
728187Augustín, JurajPokánie a zmierenie2005
16165Augustín, JurajÚvod a základná pastorálna teológia2006
16166Augustín, JurajPastorálna teológia - Špeciálna2006
728184Augustín, JurajSviatostná pastorálna teológia2006
728185Augustín, JurajPastorálna teológia laikátu2006
40855Augustín, JurajFatima a Montfort2008