logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovLenténi, Marek, OCist

Iné mená:

Lentényi, Marek, OCist

Tituly:

pedagóg, prírodovedec.

Životopisné dáta:

* 15. marca 1846, Ordzovany, okr. Levoča – † 2. novembra 1884, Baja, Maďarsko

Životopis:

Do Rehole cistercitov vstúpil 17. septembra 1864. Po skončení teologických štúdií bol 1. augusta 1871 vysvätený za kňaza.
Bol gymnaziálnym profesorom v Jágri v rokoch 1871-1872, v rokoch 1872-1880 v Päťkostolí a v rokoch 1881-1883 v Baji. Medzitým účinkoval aj ako farár v Porve vo Vesprémskej župe. Od r. 1884 bol na odpočinku.
Tlačou vydal dve učebnice zemepisu. Odborné štúdie publikoval vo výročných správach päťkostolského gymnázia. Jeho učebnice základov matematiky, astronómie a meteorológie ostali v rukopise.

Pramene:

Slovenský biografický slovník III. Martin 1989, s. 388; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
943794Lenténi, Marek, OCistA mennyiségtani földrajz alapvonalai1877
943795Lenténi, Marek, OCistPótfüzet a mennyiségtani földrajz alapvonalaihoz...1878
943796Lenténi, Marek, OCistTömörmértan1879-80
943797Lenténi, Marek, OCistA physica, csillagászati földrajz és meteorologia elemei 1-21881