logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov



Lexmann, Mikuláš, OP

Iné mená:

R. m.: Jozef

Tituly:

mučeník, vydavateľ časopisu, účastník a veterán protikomunistického odboja

Životopisné dáta:

* 28. októbra 1899, Bobot, okr. Trenčín – † 17. júla 1952, Králiky, poch. v Bobote

Životopis:

Narodil sa v Bobote pri Bánovciach nad Bebravou. Keď v roku 1909 vstúpil do dominikánskeho juvenátu, pokračoval v štúdiu na gymnáziu v Budapešti. Noviciát absolvoval v Grazi, prvé rehoľné sľuby tu zložil 22. novembra 1917. Štúdiá absolvoval vo Viedni a v Grazi, kde ho vysvätili na kňaza 29. júla 1923. V rokoch 1924–1937 pôsobil v dominikánskom kláštore v Košiciach, kde bol v rokoch 1934-1936 priorom.
Má veľké zásluhy na rozvoji slovenského kultúrneho a náboženského života v Košiciach. Pri dominikánskom kostole dal pre Košičanov postaviť kultúrne stredisko Veritas, kde organizoval rozmanité podujatia najmä pre mládež. Viedol divadelné a rôzne hudobné krúžky, venoval sa netradičným formám pastorácie a zaujímal sa o využitie nových technických vymožeností v nej. Stal sa prvým pilotom – rehoľníkom v Československu. Pôsobil aj v Prahe a Znojme a počas II. svetovej vojny v Maďarsku v Šoproni a Vašvári. Pred koncom vojny sa vrátil do Košíc, kde roku 1946 založil časopis Svätý ruženec.
Po nástupe komunizmu v roku 1948 sa dostal do vyšetrovacej väzby v Bratislave. Potom ešte pôsobil v Košiciach, no v apríli 1950 ho internovali, Vystriedal niekoľko kárnych internačných táborov v Pezinku, Báči a v Podolínci, napokon ho presunuli do českých Králík. Tu mu po nanútení neprimeranej práce zlyhalo srdce a zomrel ako mučeník v 53. roku života a v 35. roku rehoľnej profesie. Jeho meno je v zozname dominikánskych mučeníkov 20. storočia. Pochovaný je v rodnom Bobote.
V mesiaci októbri 2019 požiadala Slovenská provincia Rehole kazateľov o začatie beatifikačného procesu. Od 28. októbra 2019 sa začal Rok Mikuláša Lexmanna s nasledovnými centrálnymi slávnosťami:
28. 10. 2019 - Deň 120. výročia narodenia pátra Mikuláša Lexmanna OP a začiatok Roku Mikuláša Lexmanna;
9. 11. 2019, Bobot - Spomienková akadémia pri príležitosti 120. výročia narodenia pátra Mikuláša Lexmanna OP v jeho rodisku;
19. 1. 2020, Košice - Odhalenie pamätnej tabule pri príležitosti tajnej akcie pátra Mikuláša Lexmanna OP, ktorou zachránil ľudí prenasledovaných počas 2. svetovej vojny;
18. 4. 2020, Košice - Barbarská noc. 70 rokov od násilného uzavretia kláštorov komunistickým režimom (konferencia s pripomenutím pátra Mikuláša Lexmanna OP ako mučeníckej obeti tejto internácie);
17. 7. 2020, Králiky - Púť rodákov Mikuláša Lexmanna OP do Králík (ČR) na miesto jeho mučeníckej smrti;
október 2020, Bošáca - Spomienková slávnosť pri príležitosti 110. výročia narodenia Pia Krivého OP, duchovného syna Mikuláša Lexmanna OP;
7. 11. 2020, Zvolen - Sviatok všetkých svätých Rehole kazateľov – sv. omša, zakončenie Roku Mikuláša Lexmanna.

Pramene:

Nekrológ bratov Slovenskej provincie Dominikánskej rehole, r. 2013, elektronický zdroj;<br /> https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20191026006

Šefredaktor periodika

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
733470Lexmann, Mikuláš, OPSvätý Ruženec, ročník I.(1946)1946
733471Lexmann, Mikuláš, OPSvätý Ruženec, ročník II.(1947)1947
733472Lexmann, Mikuláš, OPSvätý Ruženec Ročník III.(1948)1948

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
1127Svätý ruženec19462P. MIKULÁŠ LEXMANN OP, Druhé číslo nášho časopisu
1134Svätý ruženec19462Bbt. Nesúďme, aby sme neboli súdení!
1147Svätý ruženec19463Bbt. Smeť v bratovom oku
1167Svätý ruženec19466P. Mikuláš Lexmann OP. Svätý Dominik
1187Svätý ruženec19468-12P. Mikuláš Lexmann OP, redaktor. Prvý ročník ,,Sv. ruženca”
1201Svätý ruženec19468-12Bbt. Na Silvestra
1110Svätý ruženec19461Lexmann, Mikuláš Katolíckym slovenským ruženčiarom
1209Svätý ruženec19471Bbt. V nožiarni
1216Svätý ruženec19472Bbt. Aké odpustky získame svätým ružencom?
1217Svätý ruženec19472Bbt. Sv. ruženec v rodine
1218Svätý ruženec19472Bbt. Odpustky, pripojené k ružencovej pobožnosti
1261Svätý ruženec19478P. Mikuláš Lexmann OP. Sv. Dominik – apoštol dnešných čias
1300Svätý ruženec19481P. Mikuláš Lexmann OP Ruženčiar na rozhraní rokov
1414Svätý ruženec194812P. Mikuláš Lexmann OP Panna v Betleheme porodila
1331Svätý ruženec19484Bbt. Blahoslavený Benild

Články o ňom

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
1298Svätý ruženec194711-12 V Seredi si obnovili Spolok Živého ruženca
1368Svätý ruženec19487-8B Jubilujúcemu redaktorovi