logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovLexmann, Rafael, OP

Iné mená:

Rodné meno Gregor

Tituly:

trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 8. marca 1910, Bobot, okr. Trenčín – † 29. apríla 2004, Košice

Životopis:

Narodil sa 8. marca 1910 v obci Bobot pri Bánovciach nad Bebravou. Po gymnaziálnych štúdiách v Trenčíne a Košiciach, kde vtedy pôsobil jeho starší brat Mikuláš Jozef Lexmann OP, vstúpil v roku 1929 do rehole. Bol jedným z prvých slovenských dominikánov, ktorí absolvovali noviciát a štúdiá v Olomouci. Rehoľné sľuby zložil 30. októbra 1930, za kňaza bol vysvätený 5. júla 1935.
V roku 1937 absolvoval v Prahe dôstojnícku školu pre duchovných v zálohe. V rokoch 1937–1938 sa v Znojme pripravoval na vykonávanie ľudových misií. V roku 1938 prišiel do Trenčína, kde spolu s br. Martinom Furmanom OP založil rehoľný dom pri Kurácii sv. Anny. Organizoval ľudové misie po Slovensku, pričom využíval aj premietanie filmu. V rokoch 1943–1945 pôsobil 26 mesiacov ako duchovný slovenskej armády s hodnosťou nadporučíka na Ukrajine.
V roku 1948 ho komunistická štátna moc obvinila z údajnej spolupráce na protištátnej činnosti a v súvislosti s politickým procesom proti neskôr popraveným študentom Púčikovi, Tunegovi a Tesárovi ho v Trenčíne prišla zaistiť štátna bezpečnosť, no podarilo sa mu uniknúť. Neskôr ho zadržali pri Domažliciach a odsúdili na šesť rokov väzenia. Trest si odpykal na prácach v Leopoldove, v Handlovej, v uranových baniach v Jáchymove a v Ilave. Roku 1955 po prepustení na slobodu pracoval ako baník a vystriedal viaceré iné civilné zamestnania. Ku koncu totality pôsobil asi desať rokov pri sestrách dominikánkach v charitnom dome v Dunajskej Lužnej. V roku 1990 sa stal priorom novozriadeného dominikánskeho konventu v Bratislave na Kalvárii. Potom od roku 1994 pôsobil v košickom konvente, od roku 1998 vo Zvolene a od roku 2001 opäť v Košiciach. Zomrel 29. apríla 2004 v 94. roku života a 74. roku rehoľnej profesie. Pochovaný je na Cintoríne sv. Rozálie v Košiciach.

Pramene:

Nekrológ bratov Slovenskej provincie rehole dominikánov

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
667Smer19414Lexman PONGRÁCZ-BERGOU: Dejepis katolíckej cirkvi pre meštianske a stredné školy.