logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovZasępa, Tadeusz

Tituly:

Prof., PhD., rektor univerzity

Životopisné dáta:

* 23. apríla 1946, Radziechowice Drugie, Poľsko – † 18. septembra 2016, Ružomberok

Životopis:

V rokoch 1962-1965 navštevoval gymnázium v Čenstochovej. Po skončení štúdia teológie v Kňazskom seminári diecézy Częstochowa v Krakove bol v r. 1971 vysvätený za kňaza.
V rokoch 1971-1974 bol kaplánom vo Farnosti Svätého Ducha v poľskom Wieruszówe, bol kaplánom aj pre nepočujúcich, pričom pokračoval v štúdiách na Katolíckej univerzite v Lubline, v rokoch 1975-1977 bol na tejto univerzite kaplánom, v rokoch 1976-1992 vedúcim referátu zahraničných vzťahov. V r. 1983 dosiahol doktorát v odbore pastorálna teológia. V r. 1987 sa habilitoval v odbore pastorálna teológia – mediálne vzdelávanie. V rokoch 1990-1991 bol docentom v Inštitúte výskumu poľskej emigrácie KUL, v rokoch 1991-2008 docentom a profesorom na Katedre súčasných foriem šírenia viery. V r. 1993 založil Katolícke Rádio Lublin a bol jeho prvým riaditeľom. Taktiež založil Lublinskú edíciu týždenníka Nedeľa a bol jej prvým redaktorom. V r. 1995 prišiel na Slovensko vďaka pozvaniu slovenských biskupov Františka Tondru, Eduarda Kojnoka a arcibiskupa Alojza Tkáča. Prednášal v Teologickom inštitúte Univerzity Komenského v Spišskej Kapitule, v rokoch 1998-2000 študoval postgraduálne žurnalistiku na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity, kde zároveň pôsobil ako pedagóg. V r. 1999 založil v Lubline Lubelsku Szkołu Biznesu, ktorá sa neskôr nazývala Lubelska Szkoła Wyższa im. Króla Władysława Jagiełły a bol jej prvým rektorom. Od r. 2001 pôsobil na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku ako pedagóg a garant štúdia, od r. 2008 do júna 2014 bol jej rektorom.
Hovoril aktívne desiatimi cudzími jazykmi, ovládal aj posunkovú reč. Pôsobil ako člen viacerých medzinárodných vedeckých rád, redakčných rád vedeckých časopisov, profesijných spolkov a združení. Za svoje dielo bol niekoľkokrát ocenený domácimi a zahraničnými inštitúciami. V roku 2004 mu Slovenská akadémia vied udelila prestížne ocenenie Medzinárodnú cenu SAV za príspevok k rozvoju spoločenských a humanitných vied, kultúry a umenia na Slovensku, Prešovská univerzita v Prešove ho v máji 2008 ocenila čestným titulom doctor honoris causa. Od roku 2013 bol členom prestížnej Európskej akadémie vied a umení so sídlom v Salzburgu, od mája 2013 pôsobil aj vo vedení Európskej federácie katolíckych univerzít (Fédération des universités catholiques Européennes – FUCE), bol čestným občanom obcí Lúčky, Švošov a mesta Ružomberok.
Posledné rozlúčky so zosnulým kňazom sa uskutočnia v stredu 21. septembra 2016 o 18,15 h v Kostole Povýšenia sv. Kríža v Lúčkach, v piatok 23. septembra 2016 o 18,00 h v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Švošove a v nedeľu o 13,00 h v Kostole Povýšenia sv. Kríža v Ružomberku na Námestí A. Hlinku 56.

Pramene:

http://www.ku.sk/index.php/ouniverzite/273-ku/fakulty/tf/veda-a-vyskum/habilitacie-a-inauguracie/273-prof-tadeusz-zasepa;<br /> https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20160918001; https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20160919031

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1034455Zasępa, TadeuszEmigracyjni katecheci „Radiowej Godziny Różańcowej”1984
1034454Zasępa, TadeuszIdąc nauczajcie1985
1034453Zasępa, TadeuszKatecheza emigracyjna Radiowej Godziny Różańcowej Ojca Justyna w USA (1931 – 1981)1987
1034456Zasępa, TadeuszUmacniając braci w wierze1989
627265Zasępa, TadeuszPred veľkonočným ránom. (Veľkopôstne ohlasovanie Krista.)1998
1034452Zasępa, TadeuszPrzed wielkanocnym porankiem1998
1034457Zasępa, TadeuszMedia, człowiek, społeczeństwo2000
1034458Zasępa, TadeuszInternet – fenomen spoleczeństwa informacyjnego2001
1034460Zasępa, TadeuszEdukacja medialna2002
1047004Zasępa, TadeuszMédiá v čase globalizácie2002
715333Zasępa, TadeuszMoc a nemoc médií2003
1034464Zasępa, TadeuszEdukacja medialna2003
1034468Zasępa, TadeuszInternet i nowe technologie – ku spoleczeństwu przyszlości2003
1034477Zasępa, TadeuszNowe trendy w badaniach i nauce2005
13683Zasępa, TadeuszInternet a globalizácia : Antropologické aspekty2006
32967Zasępa, TadeuszDiplomacia pre žurnalistov2008
33001Zasępa, TadeuszMediálna výchova2008
991788Zasępa, TadeuszEtika v žurnalistike2009
474213Zasępa, TadeuszČlovek, slovo a obraz v médiách. 2010
991823Zasępa, TadeuszTelevízia u nás doma2011
991963Zasępa, TadeuszKrížová cesta2011
887631Zasępa, TadeuszAko rozumieť televízii2013