logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovJonáš, Kristián Alojz

Iné mená:

Jónás Christianus.

Tituly:

bernolákovec

Životopisné dáta:

* 26. februára 1754, Žilina – † 14. septembra 1831, Jacovce, okr. Topoľčany

Životopis:

Strednú školu navštevoval v Skalici. Po absolvovaní štúdia filozofie v Trnave a teológie na viedenskom Pázmáneu ho v r. 1781 vysvätili za kňaza.
Pôsobil na viacerých miestach Trnavského vikariátu Ostrihomskej arcidiecézy. Ako kaplán pôsobil v Gajaroch. 7. marca 1785 sa stal farárom v Chorvátskom Grobe, 8. januára 1788 v Čermanoch, kde sa v r. 1789 konala oprava kostola. Odtiaľ prešiel v r. 1801 do Jacoviec, kde pracoval až do 15. apríla 1814, do času, kedy odišiel zo zdravotných dôvodov do dôchodku. 29. augusta 1818 sa znovu vrátil do Čerman, odtiaľ v r. 1831 podobne druhý raz do Jacoviec, ale na krátky čas, totiž tam zomrel. Od vzniku Slovenského učeného tovarišstva bol jeho členom.
Ešte ako bohoslovec napísal rozsiahlu náboženskú prácu Jakj život taká smrť, jedného i druhého prostredki ku potešenj a gruntownému winauienj wšech werních opjsané... (Trnava 1775), ktorá však ostala v rukopise.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Rizner, Ľ.V. Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900. VII. Martin 1946, s. 110; Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, s. 567; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny, Žilina 2014, elektronický text.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942947Jonáš, Kristián AlojzJakj život taká smrť, jedného i druhého prostredki ku potešenj a gruntownému winauienj wšech werních opjsané...1775