logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovJavor, Ivan

Iné mená:

Ries, Viliam, V. R. Mornár, Miloš Kvet

Tituly:

básnik, redaktor

Životopisné dáta:

* 29. mája 1904, Špania Dolina, okr. Banská Bystrica – † 23. februára 1989, Bratislava

Životopis:

Pochádzal z baníckeho kraja. Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, Nitre, Trnave, teológiu absolvoval v rakúskom Innsbrucku (1930). Bol farárom v Teplej (1930-1938), Antole (1938-1942). V r. 1943 absolvoval filozofickú fakultu v Bratislave, prestal vykonávať kňazskú službu, dišpenz dostal dodatočne. V r. 1944 bol exkomunikovaný, v r. 1947 z neho sňali exkomunikáciu.
Pôsobil ako spoluredaktor týždenníka Štiavničan a časopisu Náš boj (1942-1944). Po vojne bol z politických dôvodov väznený, potom pôsobil ako učiteľ v Beladiciach (1959-1962), na gymnáziu v Bratislave (1962), Humennom (1963-1972). Po odchode do dôchodku žil, prenasledovaný chorobami, v Bratislave-Rači.
Do archívu Matice slovenskej odovzdal v povojnovom období údajne šesť rukopisných zbierok. Už jeho časopisecké básne vzbudzovali pozornosť. Po vydaní prvej zbierky O ľuďoch so smutnými očami ho kritika označovala za predstaviteľa básnickej moderny popri P. G. Hlbinovi. Počas štúdií v zahraničí sa oboznámil s nemeckou i francúzskou poéziou, z domácich autorov ho modernista Ivan Krasko ovplyvnil svojím pesimistickým lyrizmom. Jeho druhá zbierka už obsahovala sociálne básne vyzývajúce baníkov do revolty, mala takmer agitačné poslanie, čím sa autor úplne odklonil od katolíckej moderny a zblížil sa s proletárskou tendenčnou poéziou. Jeho publicistika z vojnových rokov, najmä brožúra Kontinent v prerode, propagovala nacistickú ideológiu.
Básne publikoval v časopisoch Rozvoj, Kultúra, Postup, Slovenské pohľady, Slovák. Knižne vydal zbierky náboženských veršov, Príručku pre kongregácie (1932), básnickú zbierku O ľuďoch so smutnými očami (1932), básne v Dilongovej Antológii mladej slovenskej poézie (1933), Rozprávky O vtáčkoch-letáčkoch (1933), preklady hymnov v Rímskom misáli (1935), básnicky spolupracoval na Jednotnom katolíckom spevníku (1936). Preložil dielo R.M. Rilkeho Piesne o láske a smrti zástavníka Krištofa Rilkeho (1943).

Pramene:

Ďurka, J. R.: O bolestnom básnikovi. Kultúra, r. 6, 1934, č. 11-12, s. 720-724; Sedlák, J.: Moje polstoročie. Bratislava 1994, s. 54-57.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
888627Javor, IvanPre moje dieťa1930
888624Javor, IvanO ľuďoch so smutnými očami1932
476285Javor, IvanO vtáčkoch letáčkoch1933
942920Javor, IvanFrantišek Richard Osvald1939
942919Javor, IvanMesačných 2001940
942921Javor, IvanKontinent v prerode1943

Príspevky v knihách iných autorov

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
476419Dilong, Rudolf, OFMAntologia mladej slovenskej poezie1933