logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovJaklin, Štefan

Iné mená:

Jaklin de Elefánt Stephanus, Nicolaus. Jaklin Štefan Mikuláš.

Tituly:

biskup

Životopisné dáta:

* 1701, Lefantovce, okr. Nitra – † 1. januára 1787, Trnava

Životopis:

Pochádzal zo šľachtického rodu. V r. 1719 ukončil štúdium filozofie a nastúpil do viedenského Pázmanea do prvého ročníka teológie. Ďalšie roky do r. 1722 študoval v Ríme. Po návrate do vlasti bol od 2. júna 1725 farárom v Sikeničke v okrese Nové Zámky, od 24. októbra 1726 v Čiernom Brode v okrese Galanta, od 18. júla vo Veľkých Úľanoch v okrese Galanta. 19. augusta 1732 sa stal spišským kanonikom a pôsobil ako inkvizítor kacírov na fare v Jelke v okrese Galanta. 17. apríla 1735 stal ostrihomským kanonikom, 25. januára 1736 tekovským archidiakonom, 29. januára 1752 zvolenským archidiakonom. Neskôr bol apoštolským notárom a titulárnym biskupom almijským. Vyše 50 rokov bol ostrihomským kanonikom, toto jubileum veľkolepo oslávil 24. apríla 1785. Vo svojom rodisku dal postaviť kostol.
Jeho dve maďarské kázne s latinským názvom vyšli v Trnave v r. 1743.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1032300Jaklin, ŠtefanSagittae venenatae1743
1032301Jaklin, ŠtefanIn virtute tua salus, vita, et redemptio nostra1743