logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovJanský, František Vojtech

Iné mená:

Székhelyi, Dr. Harvánek, Dr. Maršovský

Tituly:

spolkový a osvetový pracovník, publicista, prekladateľ

Životopisné dáta:

* 8. marca 1891, Komjatice, okr. Nové Zámky – † 16. marca 1963, Piešťany

Životopis:

Pochádzal z rodiny kúpeľného záhradníka, do katolíckej ľudovej školy chodil v rodisku a v Nitre, potom do gymnázia piaristov v Nitre (1903-1911) a teológiu študoval v kňazskom seminári v Nitre (1911-1915). Po vysviacke za kňaza pre Nitriansku diecézu zložil profesorskú skúšku z náboženstva pre stredné školy (1924) a získal v Kluži doktorát práv (1927).
Kaplánom bol v Považskej Bystrici (1917), pôsobil vo farnostiach v Terchovej, Čadci, Novákoch, farárom bol v Púchove, Predmieri (1931), Ilave (od 1933) a na iných miestach. Pracoval ako tajomník v telocvičnej jednote Orol (založil päť miestnych organizácií), ako predseda spolku sociálnej starostlivosti o chudobných Charita, kde rozvinul širokú prednáškovú činnosť, ako orolský vzdelávateľ (režíroval viaceré divadelné hry), prednáškami povzbudzoval farníkov zakladať ovocné sady. Ako člen Hlinkovej slovenskej ľudovej strany sa usiloval, aby Slováci mali prácu a neodchádzali do zámoria.
Bol literárne činný ako publicista a prekladateľ, od r.1915 prispieval do časopisov a novín Nyitramegyei Szemle, Slovák, Svätá rodina, Duchovný pastier, Jednota katolíckych žien, Kalendár Jednoty katolíckych žien, Náš priateľ, Katolícka jednota, Tatranský Orol, Katolícke kázne; písal články z oblasti cirkevnej a náboženskej, sociálnej, spoločenskej, školskej, pedagogickej, o divadle a katolíckej tlači, o slovenčine a pod.
V rukopise zostala jeho práca Sociálny význam nedele a sviatkov (1931). Ako žiaka ho ovplyvnil Ľudevít Lörinci, učiteľ-organista v Komjaticiach, slovenskými poviedkami; k publicistike a literárnej práci ho podnietila láska k domovine, duchovná bieda ľudu a jeho dobrosrdečnosť, krása slovenskej krajiny aj smutné melódie ľudových piesní.
Ovládal nemčinu, latinčinu a maďarčinu, prekladal z maďarčiny; preklady diel Ignáca Kluga-Bilkeiho a Szuszaya vyšli v Jednote katolíckych žien, v rkp. ostali preklady diela Tihaméra Tótha. Samostatne tlačou vyšli jeho preklady autorov: Doss, Adolf, SJ: Perla ctnosti (1925); Domonkoš, Štefan: Svätá Terezka z Lisieux (1926, 1932); Schmidt, Béla: Atléti Boží (1944).

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 595.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942905Janský, František VojtechSociálny význam nedele a sviatkov1931

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
46722Svätá Rodina19233V.Janský. Naši synovia.
46778Svätá Rodina19236-7V.Jánsky. Ctnost čistoty — ozdoba mládeže.
41664Duchovný pastier19446Dr. Schmiedt—Dr. Janský: Strážcovia Ježišovi.
41773Duchovný pastier19448.-10.Dr. Schmiedt—Dr. Janský Pane, miloval som ozdobu príbytku Tvojho ...