logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovJanok, Ján, CSsR

Tituly:

MUDr. lekár, viceprovinciál, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 2. marca 1929, Dlhé Klčovo, okr. Vranov nad Topľou – † 26. augusta 2019, Bratislava

Životopis:

Vstúpil do Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristi). Noviciát absolvoval v Českých Budejoviciach a v r. 1947 zložil časné sľuby. Po maturite na gymnáziu v Rožňave r. 1949 vstúpil do študentátu redemptoristov v Obořišti, pri Prahe. Stadiaľ ho 13. apríla 1950 previezli do internačného kláštora Králiky, 12. septembra 1950 bol odvedený do PTP (= pomocný technický prápor) v Komárne, potom v Hájnikoch pri Sliači. Od začiatku r. 1954 pracoval v stavebníctve, neskôr ako dokumentarista v Bratislave. Od r. 1955 študoval medicínu v Bratislave a Prahe, kde v r. 1961 promoval.
Potom odišiel pracovať ako epidemiológ na hygienickú stanicu do Bardejova. V r. 1963 zložil v reholi večné sľuby. Tajne študoval teológiu pod vedením J. Mastiliaka. V r. 1968 nastúpil rovno do tretieho ročníka kňazského seminára v Litoměřiciach. Za kňaza ho vysvätil biskup Štěpán Trochta 28. februára 1971. Po vysviacke nedostal štátny súhlas pre pastoráciu na Slovensku, preto šesť rokov pracoval ako výpomocný kňaz a kostolník v Liberci.
V r. 1977 dostal štátny súhlas a pôsobil ako kaplán v Bíline v okrese Teplice, neskôr ako kaplán v košickom Dóme sv. Alžbety, kde zotrval až do r. 1989. Po r. 1986 viedol vo funkcii viceprovinciála celú slovenskú viceprovinciu. V januári 1990 koordinoval preberanie bratislavského Kostola sv. Cyrila a Metoda. V r. 1991 sa znovu ustanovil kláštor a v ňom sa obnovilo sídlo viceprovincie. V r. 1993 prešiel do funkcie zástupcu viceprovinciála. V rokoch 1993-1994 absolvoval kurz bioetiky na rôznych univerzitách v Ríme, ktorý zavŕšil prácou o problematike aidsu, do r. 2002 pôsobil na Starých Horách, potom v Bratislave. Bol členom bioetickej subkomisie pri Konferencii biskupov Slovenska a prednášal medicínsku etiku na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po reorganizácii slovenskej cirkevnej provincie náležal od 14. februára 2008 Bratislavskej arcidiecéze.
Publikoval štúdie z odboru epidemiológie v lekárskych časopisoch, napr. Epidémia - horúčky v Bardejovskom okrese (1968 - diplomová práca pre II. atestáciu z epidemiológie), v súčasnosti prispieva do Katolíckych novín a Duchovného pastiera, napr. Všetkým povolaným ku svätosti (300 rokov od narodenia sv. Alfonza Márie de Liguori, Duchovný pastier, r. 77, 1996).
Posledná rozlúčka so zosnulým pátrom sa konala 3. septembra v Bratislave v kostole na Kramároch. Následne bol pochovaný v hrobke redemptoristov na Martinskom cintoríne v Bratislave.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 340; Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 592; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 85; www.mariasoft.sk/knazi/bt-E-J.htm<br /> https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20190826022

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942894Janok, Ján, CSsREpidémia - horúčky v Bardejovskom okrese1968