logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovJankola, Silvester Jozef, OFM

Tituly:

misionár, náboženský spisovateľ

Životopisné dáta:

* 15. februára 1895, Trstená, okr. Tvrdošín – † 22. októbra 1975, Valparaiso, IN, USA

Životopis:

Základnú a nižšiu strednú školu navštevoval v Trstenej. V r. 1916 vstúpil do františkánskej rehole a dostal meno Sylvester. Za kňaza ho vysvätili 31. augusta 1919 v Košiciach.
Ako kňaz pôsobil spočiatku v Trnave. V r. 1924 ho preložili do Bratislavy, kde bol magistrom klerikov, v rokoch 1927-1928 gvardiánom tamojšej františkánskej komunity. V septembri 1928 prišiel do Spojených štátov amerických, aby pôsobil ako ľudový misionár. V tom čase sa tam zriaďoval slovenský františkánsky Komisariát Najsvätejšieho Spasiteľa. Do tejto práce sa zapojil s takým nadšením a usilovnosťou, že sa čoskoro stal nenahraditeľný a na Slovensko sa už nevrátil.
Ako vynikajúci kazateľ a príťažlivá osobnosť bol vyhľadávaným ľudovým misionárom. Zaslúžil sa o rozvoj slovenských františkánov na pôde USA. Ako gvardián Kláštora Svätej rodiny v Pittsburghu, PA, vybudoval tam krásnu jaskynku Lurdskej Panny Márie a Kaplnku sv. Antona Paduánskeho. V rokoch 1940-1945 bol predstaveným Kláštora Sedembolestnej Panny Márie vo Valparaise, IN. Jeho pričinením sa táto svätyňa stala pútnickým miestom Slovákov a ctiteľov Panny Márie zo širokého okolia. Pre potreby pútnikov dal postaviť veľkú halu a ubytovacie priestory.
Popri misionárskej a budovateľskej práci bol činný aj literárne. Stal sa pravidelným prispievateľom Listov sv. Františka a iných slovenských časopisov. V týždenníku Osadné hlasy viedol pravidelnú rubriku Ozveny z kláštora a jaskyne Matky Sedembolestnej. Zostavil populárnu modlitbovú knižku Chváľme Boha. Pre členov tretieho rádu sv. Františka napísal príručku Serafínske svetlo. Spomedzi ďalších jeho modlitbových knižiek a brožúrok treba spomenúť: Odpustkové vzdychy a modlitby, Pohrebná sv. omša, Hodinky o nepoškvrnenom počatí Panny Márie, Svätá hodina s Pánom Ježišom, Vo chvíľach sv. prijímania.

Pramene:

Literárny almanach Slováka v Amerike, 1967, s.163-164; Portášik, R.: Slovak Franciscans in America. Pittsburgh, PA, 1966, s. 93.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942887Jankola, Silvester Jozef, OFMOdpustkové vzdychy a modlitby1944
942888Jankola, Silvester Jozef, OFMPohrebná sv. omša1945
942889Jankola, Silvester Jozef, OFMHodinky o nepoškvrnenom počatí Panny Márie1947
942890Jankola, Silvester Jozef, OFMSvätá hodina s Pánom Ježišom1948
942891Jankola, Silvester Jozef, OFMVo chvíľach sv. prijímania1949
942886Jankola, Silvester Jozef, OFMSerafínske svetlo1954
403829Jankola, Silvester Jozef, OFMChváľme Boha1962
727877Jankola, Silvester Jozef, OFMHodina s trpiacim Kristom1975
877102Jankola, Silvester Jozef, OFMHodina so sviatostným Kristom1979
732038Jankola, Silvester Jozef, OFMHodina s trpiacim Kristom1982
502290Jankola, Silvester Jozef, OFMHodina s trpiacim Kristom1985
502291Jankola, Silvester Jozef, OFMHodina s trpiacim Kristom1986
502292Jankola, Silvester Jozef, OFMHodina s trpiacim Kristom1988
475822Jankola, Silvester Jozef, OFMHodina s trpiacim Kristom1991
728686Jankola, Silvester Jozef, OFMSvätá hodina s Pánom Ježišom1996