logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovJán z Kežmarku

Iné mená:

Ján z Kežmarku, Joannes de Kesmarckt

Tituly:

teológ

Životopisné dáta:

15. stor., Kežmarok

Životopis:

Pochádzal z Kežmarku a študoval akiste na zahraničných univerzitách. Venoval sa biblickým vedám, filozofii a homiletike. V druhej polovici 15. storočia bol farárom vo Vrbove, potom v Spišských Vlachoch.
Je autorom, zrejme aj pisateľom teologickej summy Tractatus theologicus, ktorá sa r. 1519 dostala do vlastníctva Jána Henkela z Levoče, a majiteľom a čiastočne aj pisárom spišského kódexu z rokoch 1467-1472, obsahujúceho rôzne homílie, teologické kompendiá, výber z diel sv. Tomáša Akvinského, z Origena, Anzelmovo dielo Cur Deus homo (Prečo sa Boh stal človekom) a i.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 581.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
943339Ján z KežmarkuTractatus theologicus1460?