logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovJalovecký, Maximilián

Iné mená:

Jaloveczky Maximilianus.

Tituly:

dištriktuálny dekan, kanonik, osvetový a kultúrny pracovník

Životopisné dáta:

* 2. októbra 1817, Bobrovec, okr. Liptovský Mikuláš – † 11. februára 1889, Veľké Leváre, okr. Malacky

Životopis:

Gymnázium navštevoval v Bratislave. Filozofické štúdiá absolvoval v Trnave, teologické začal študovať vo Viedni, ale pre chorobu ich ukončil v Trnave. Za kňaza ho vysvätili 23. júna 1842. Ako kaplán pôsobil v Dolnej Krupej, od r. 1845 v Majcichove. Od r. 1848 pôsobil v rôznych funkciách vo Veľkých Levároch, od r. 1854 účinkoval ako administrátor, od r. 1856 ako farár, od r. 1858 ako dekan, od r. 1881 titulárny kanonik ostrihomský.
S funkciou dekana dištriktu súvisela aj funkcia dozorcu cirkevných škôl, čiže bol v stálom styku so školami a učiteľmi. V tých časoch okrem šlabikára a čítanky neboli na školách nijaké učebnice. Dr. Andrej Radlinský začal v Budíne v roku 1852 vydávať Prostonárodnú Bibliotéku. Jalovecký je autorom jej prvého zväzku, ktorý obsahoval štyri prírodovedné predmety: hviezdoveda, zemepis, prírodopis a silozpyt. Žiaci národných škôl dostali tak veľmi cenný zdroj informácií z prírodovedných predmetov. Knižku zaraďovali tiež do obecných knižníc, a tak ju so záujmom čítala dospievajúca mládež aj dospelí. O jej obľube svedčí skutočnosť, že za desať rokov vyšla v štyroch vydaniach, čo bol v našich pomeroch nezvyčajný jav.
Jaloveckého Silozpyt alebo fisika z 1. zväzku Prostonárodnej Bibliotéky je prvým pojednaním z odboru fyziky v druhej polovici 19. storočia v slovenskom jazyku. Napísať v tom čase (roku 1852) Silozpyt-fisiku vyžadovalo odvahu. Bola to vlastne priekopnícka práca, lebo nebolo sa o čo oprieť a bolo nevyhnutné vytvoriť slovenskú fyzikálnu terminológiu. Jaloveckého Silozpyt alebo fisika ako súčasť 1. zväzku Prostonárodnej Bibliotéky splnil nielen svoju pôvodnú úlohu ako obľúbený zdroj poučenia v „čítacích“ spolkoch, ale dôstojne zastával aj poslanie jedinej učebnice tohto druhu. Muselo uplynúť ešte devätnásť rokov, kým sa konečne objavila skutočná učebnica fyziky pre slovenské národné školy.
Prispieval tiež do Katolíckych novín (v r. 1850, 1851 a 1873-1874). Zomrel vo Veľkých Levároch.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 650; Radváni, H.: Tri generácie bernolákovcov. Rkp.; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text;<br /> http://sk.wikipedia.org/wiki/Maximilián_Jalovecký [cit. 8.9.2014]

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942854Jalovecký, MaximiliánHwiezdoweda, Zemepis, Prírodopis, Silozpyt. W otázkach a Odpowedách.1852
942855Jalovecký, MaximiliánHwiezdoweda, Zemepis, Prírodopis, Silozpyt. W otázkach a Odpowedách.1853
942856Jalovecký, MaximiliánHwiezdoweda, Zemepis, Prírodopis, Silozpyt. W otázkach a Odpowedách.1859

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
40887Poklady kazateľského rečníctva1852-19535Maksimilián Jalovecký Na 1. nedeľu adventnú.
40888Poklady kazateľského rečníctva1852-19535Maksimilián Jalovecký Na nedeľu 2. adventnú.
40889Poklady kazateľského rečníctva1852-19535Maksimilián Jalovecký Na 3. nedeľu adventnú.
40890Poklady kazateľského rečníctva1852-19535Maksimilián Jalovecký Na nedeľu 4. adventnú.
40891Poklady kazateľského rečníctva1852-19535Maksimilián Jalovecký Narodenie Pána
40892Poklady kazateľského rečníctva1852-19535Maksimilián Jalovecký Na nedeľu pod oktávou narodzenia Pána.
40893Poklady kazateľského rečníctva1852-19535Maksimilián Jalovecký Na nedeľu medzi novým rokom a tromá Kráľmi.
40894Poklady kazateľského rečníctva1852-19535Maksimilián Jalovecký Na 1. nedeľu po sv. troch Kráľoch.
40895Poklady kazateľského rečníctva1852-19535Maksimilián Jalovecký Na 2. nedeľu po v. troch Kráľoch.
40896Poklady kazateľského rečníctva1852-19535Maksimilián Jalovecký Na 3.nedeľu po troch Kráľoch.
40897Poklady kazateľského rečníctva1852-19535Maksimilián Jalovecký Na 4.nedeľu po sv.troch Kráľoch.
40898Poklady kazateľského rečníctva1852-19535Maksimilián Jalovecký Na 5.nedeľu po sv.troch Kráľoch.
40899Poklady kazateľského rečníctva1852-19535Maksimilián Jalovecký Na 6.nedeľu po sv.troch kráľoch.
40900Poklady kazateľského rečníctva1852-19535Maksimilián Jalovecký Na nedeľu v deviatniku.
40901Poklady kazateľského rečníctva1852-19535Maksimilián Jalovecký Na 1. nedeľu po deviatniku.
40902Poklady kazateľského rečníctva1852-19535Maksimilián Jalovecký Na 2.nedeľu po deviatniku.
40903Poklady kazateľského rečníctva1852-19535Maksimilián Jalovecký Na 1.nedeľu v pôste.
40904Poklady kazateľského rečníctva1852-19535Maksimilián Jalovecký Na 2.nedeľu v pôste.
40905Poklady kazateľského rečníctva1852-19535Maksimilián Jalovecký Na 3.nedeľu v pôste.
40906Poklady kazateľského rečníctva1852-19535Maksimilián Jalovecký Na 4. nedeľu v pôste.
40907Poklady kazateľského rečníctva1852-19535Maksimilián Jalovecký Na 5. nedeľu v pôste.
40908Poklady kazateľského rečníctva1852-19535Maksimilián Jalovecký Na kvetnú nedeľu.
40909Poklady kazateľského rečníctva1852-19535Maksimilián Jalovecký Na nedeľu velikonočnú.
40910Poklady kazateľského rečníctva1852-19535Maksimilián Jalovecký Na 1. nedeľu po velikej noci.
40911Poklady kazateľského rečníctva1852-19535Maksimilián Jalovecký Na 2. nedeľu po velikej noci.
40912Poklady kazateľského rečníctva1852-19535Maksimilián Jalovecký Na 3. nedeľu po velikej noci.
40913Poklady kazateľského rečníctva1852-19535Maksimilián Jalovecký Na 4. nedeľu po velikej noci.
40914Poklady kazateľského rečníctva1852-19535Maksimilián Jalovecký Na 5. nedeľu po velikej noci.
40915Poklady kazateľského rečníctva1852-19535Maksimilián Jalovecký Na 6. nedeľu po velikej noci.
40974Poklady kazateľského rečníctva1852-19536Maksimilián Jalovecký Na nedeľu svätodušnú.
40975Poklady kazateľského rečníctva1852-19536Maksimilián Jalovecký Na 1. nedeľu po sv. Duchu.
40976Poklady kazateľského rečníctva1852-19536Maksimilián Jalovecký Na 2. nedeľu po sv. Duchu.
40977Poklady kazateľského rečníctva1852-19536Maksimilián Jalovecký Na 3. nedeľu po sv. Duchu.
40978Poklady kazateľského rečníctva1852-19536Maksimilián Jalovecký Na 4. nedeľu po sv. Duchu.
40979Poklady kazateľského rečníctva1852-19536Maksimilián Jalovecký Na 5. nedeľu po sv. Duchu.
40980Poklady kazateľského rečníctva1852-19536Maksimilián Jalovecký Na 6. nedeľu po sv. Duchu.
40981Poklady kazateľského rečníctva1852-19536Maksimilián Jalovecký Na 7. nedeľu po sv. Duchu.
40982Poklady kazateľského rečníctva1852-19536Maksimilián Jalovecký Na 8. nedeľu po sv. Duchu.
40983Poklady kazateľského rečníctva1852-19536Maksimilián Jalovecký Na 9. nedeľu po sv. Duchu.
40984Poklady kazateľského rečníctva1852-19536Maksimilián Jalovecký Na 10. nedeľu po sv. Duchu.
40985Poklady kazateľského rečníctva1852-19536Maksimilián Jalovecký Na 11. nedeľu po sv. Duchu.
40986Poklady kazateľského rečníctva1852-19536Maksimilián Jalovecký Na 12. nedeľu po sv. Duchu.
40987Poklady kazateľského rečníctva1852-19536Maksimilián Jalovecký Na 13. nedeľu po sv. Duchu.
40988Poklady kazateľského rečníctva1852-19536Maksimilián Jalovecký Na 14. nedeľu po sv. Duchu.
40989Poklady kazateľského rečníctva1852-19536Maksimilián Jalovecký Na 15. nedeľu po sv. Duchu.
40990Poklady kazateľského rečníctva1852-19536Maksimilián Jalovecký Na 16. nedeľu po sv. Duchu.
40991Poklady kazateľského rečníctva1852-19536Maksimilián Jalovecký Na 17. nedeľu po sv. Duchu.
40992Poklady kazateľského rečníctva1852-19536Maksimilián Jalovecký Na 18. nedeľu po sv. Duchu.
40993Poklady kazateľského rečníctva1852-19536Maksimilián Jalovecký Na 19. nedeľu po sv. Duchu.
40994Poklady kazateľského rečníctva1852-19536Maksimilián Jalovecký Na 20. nedeľu po sv. Duchu.
40995Poklady kazateľského rečníctva1852-19536Maksimilián Jalovecký Na 21. nedeľu po sv. Duchu.
40996Poklady kazateľského rečníctva1852-19536Maksimilián Jalovecký Na 22. nedeľu po sv. Duchu.
40997Poklady kazateľského rečníctva1852-19536Maksimilián Jalovecký Na 23. nedeľu po sv. Duchu.
40998Poklady kazateľského rečníctva1852-19536Maksimilián Jalovecký Na 24. (ostatnú) nedeľu po sv. Duchu.
41004Poklady kazateľského rečníctva1852-19537Maksimilián Jalovecký Na počatie blah. Panny Márie.
41005Poklady kazateľského rečníctva1852-19537Maksimilián Jalovecký Na slávnosť narodenia Krista Pána.
41006Poklady kazateľského rečníctva1852-19537Maksimilián Jalovecký Na sviatok sv. Štefana prvomučeníka a všetkých sv. mučeníkov.
41007Poklady kazateľského rečníctva1852-19537Maksimilián Jalovecký Na nový rok.
41008Poklady kazateľského rečníctva1852-19537Maksimilián Jalovecký Na tri Krále.
41009Poklady kazateľského rečníctva1852-19537Maksimilián Jalovecký Na deň najsv. mena, Ježiša.
41010Poklady kazateľského rečníctva1852-19537Maksimilián Jalovecký Na očisťovanie bl. P. Márie.
41011Poklady kazateľského rečníctva1852-19537Maksimilián Jalovecký Na zvestovanie bl. P. Márie.
41012Poklady kazateľského rečníctva1852-19537Maksimilián Jalovecký Na pondelok velikonočný.
41013Poklady kazateľského rečníctva1852-19537Maksimilián Jalovecký Na nebo vstúpenie Krista Pána.
41014Poklady kazateľského rečníctva1852-19537Maksimilián Jalovecký Na pondelok svätodušný.
41015Poklady kazateľského rečníctva1852-19537Maksimilián Jalovecký Na slávnosť najsv. Trojice Božej.
41016Poklady kazateľského rečníctva1852-19537Maksimilián Jalovecký Na deň sv. Petra. a Pavla ap.
41017Poklady kazateľského rečníctva1852-19537Maksimilián Jalovecký Na nebo vzatie bl. P. Márie,
41018Poklady kazateľského rečníctva1852-19537Maksimilián Jalovecký Na sv. Štefana, kráľa uhorského
41019Poklady kazateľského rečníctva1852-19537Maksimilián Jalovecký Na narodenie bl. P. Márie.
41020Poklady kazateľského rečníctva1852-19537Maksimilián Jalovecký Na meno bl. P. Márie.
41021Poklady kazateľského rečníctva1852-19537Maksimilián Jalovecký Na všech Svätých.
42687Cyrill a Method18656Mar. Jalovecký, dek. farár. Dopisy