logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovJalovecký, Ján

Tituly:

monsignor, archidiakon, biblista, liturgik, hudobný skladateľ

Životopisné dáta:

* 7. februára 1894, Podkriváň, okr. Detva – † 10. marca 1950, Levoča, poch. v Spišskej Kapitule

Životopis:

Gymnázium absolvoval v Lučenci, od r. 1915 študoval teológiu v biskupskom kňazskom seminári v Rožňave a od r. 1916 ako chovanec Pázmanea vo Viedni. Po skončení teologických štúdií bol 26. októbra 1919 v Rožňave vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Divíne, neskôr aj ako farár. Od r. 1925 bol profesorom teológie a správcom kňazského seminára v Rožňave. V r. 1940 bol inkardinovaný do Spišskej diecézy, stal sa vicerektorom kňazského seminára, v r. 1942 aj riaditeľom internátu pri učiteľskej akadémii. Už v r. 1940 ho povýšili na pápežského komorníka, v r. 1944 sa stal kanonikom a v r. 1949 liptovským archidiakonom v Spišskej Kapitule.
Venoval sa štúdiu biblistiky a liturgiky. V cirkevnej hudbe a speve sa zaoberal predovšetkým gregoriánskym chorálom. Patril k priekopníkom moderného liturgického hnutia, ktoré hlásalo návrat k jednoduchosti cirkevných obradov prvých kresťanov. Vydal dielo Krása našich bohoslužieb i spevník Roste nebesia. Príspevky o liturgii uverejňoval v časopise Duchovný pastier. Prispieval aj do časopisu Kultúra. V rokoch 1940-1944 bol redaktorom liturgického časopisu Svetlo, v ktorom uverejňoval štúdie o katolíckom cirkevnom speve a o liturgii. Neskôr redigoval edíciu Signum. Komponoval aj omše, tlačou mu vyšla skladba Sborová omša. Z latinčiny preložil Rímsky misál (Košice 1935). Ako člen liturgickej komisie sa zúčastnil na vydaní Jednotného katolíckeho spevníka (1937). Od r. 1929 bol členom výboru Spolku sv. Vojtecha.

Pramene:

Katolícke Slovensko. Trnava 1933, s. 59; Pöstényi, J.: Dejiny Spolku sv. Vojtecha. Trnava 1930, s. 97; Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, s. 511-512; V mene Božom. Pamätnica k výročiu kňazského seminára biskupa J. Vojtaššáka. Spišská Kapitula 2000, s. 35.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942853Jalovecký, JánKrása našich bohoslužieb1940
1056957Jalovecký, JánHymny Rímskeho breviára I.1942
912264Jalovecký, JánRoste, nebesá1946
1049234Jalovecký, JánSborová omša1947

Príspevky v knihách iných autorov

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1042691Weissenhofer, AnselmLiturgia a umenie /1950

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
43505Kráľovná sv. ruženca19315Ján Jalovecký Zvesti z katolíckeho a nekatolíckeho sveta.