logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovJakubík, Eleazár Juraj, OFM

Tituly:

fráter, spisovateľ, dramatik, organista, hudobný skladateľ

Životopisné dáta:

* 3. februára 1901, Štiavnik, okr. Bytča – † 14. januára 1983, Rúbaň, okr. Nové Zámky, poch. v Štiavniku

Životopis:

Bol synom dedinského kováča a ľudového hudobníka. Základnú školu vychodil v rodisku. V roku 1921 vstúpil do františkánskej rehole. Pre nedostatok kňazov poprosil trnavský biskup Jantausch už pred rokom 1930 provinciálneho ministra P. Mansvéta Olšovského, aby mu poskytol niektorých bratov na vyučovanie katechizmu. Medzi nimi bol aj fráter Jakubík. Teológiu vyštudoval v Bratislave. Ako organista a katechéta pôsobil v Bratislave, Kremnici, kde absolvoval kurz na vyučovanie hluchonemých. Pôsobil aj v Malackách, Skalici a v Žiline. Od r. 1946 žil v Charitnom domove v Rúbani, neďaleko Nových Zámkov. Po smutne slávnej „barbarskej noci“ v apríli 1950 ho však deportovali do Hronského Beňadika.
Písal divadelné hry pre deti a pre dospelých; mali výrazné náboženské a mravoučné zameranie. Tlačou vydal divadelné hry Radosť Štedrého večera, Podivný zvonček, Nevesta zo žalára a Milosrdná sirota. V rukopise ostali z jeho tvorby hry Budeme jej spievať a hrať, Anežka a Bertuška a zdramatizovaná historická rozprávka Mučeníci z Kremnice. Napísal aj román Ja by som sa ho nebál, ktorý však ostal v rukopise. Ako hudobník písal cirkevné piesne a zhudobňoval omšové texty. Z jeho omšových skladieb hodno spomenúť diela Baránok Boží, Liturgická omša, Dobrá novina, V polnočnej hodine.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 576; Prikryl, Ľ.V.: Žilinskí kňazi a rehoľníci, Žilina 2007, s. 92.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
419358Jakubík, Eleazár Juraj, OFMRadosť Štedrého večera1941
942851Jakubík, Eleazár Juraj, OFMPodivný zvonček1943
912260Jakubík, Eleazár Juraj, OFMMilosrdná sirota1947
912261Jakubík, Eleazár Juraj, OFMNevesta zo žalára1948
942852Jakubík, Eleazár Juraj, OFMJa by som sa ho nebál1948?