logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovFircák, Július

Tituly:

ThDr., gréckokatolícky biskup

Životopisné dáta:

* 26. augusta 1836, Horľon, Užhorodská župa – † po r. 1900, Mukačevo

Životopis:

Bol synom gréckokatolíckeho kňaza Bazila Fircáka a Terézie, rod. Hadzegovej. Gymnázium navštevoval v Mukačeve, Užhorode, Košiciach a v Satmári. Biskup Bazil Popovič, ktorý bol blízkym príbuzným, ho v r. 1855 prijal do mukačevského seminára. Potom študoval teológiu vo Viedni v známom gréckokatolíckom stredisku sv. Barbory, kde strávil štyri roky, po skončení štúdií tam zostal ešte rok a dosiahol doktorát teológie. Za kňaza bol vysvätený 26. septembra 1861. Stal sa profesorom teológie a latinčiny na užhorodskom cirkevnom lýceu. Od r. 1863 cestoval po Európe, navštívil Rakúsko, Bavorsko Švajčiarsko, v r. 1867 Francúzsko a Anglicko, osobitne bohoslovecké semináre a internáty. V r. 1866 sa stal asesorom, v r. 1871 kanonikom. V r. 1875 bol správcom vzdelávacieho a učiteľského ústavu pre dievčatá siroty, v r. 1876 rektorom kňazského seminára, od r. 1879 bol opátom. Od r. 1883 bol prodirektorom lýcea a od r. 1886 veľprepoštom. Od r. 1883 vyučoval na teologickom lýceu povinné predmety: filozofiu sv. Tomáša Akvinského, cirkevnú literatúru, hudbu a spev. Vyučoval nadšene, oduševnene a obetavo. V r. 1882 na cirkevnej synode pôsobil ako referent vedného odboru. V r. 1887 ho na zasadnutí zvolili vo Veľkom Bereznom za poslanca, vybral si miesto rektora. Odvtedy sa zdržiaval v Budapešti a zaoberal sa krajinskými záležitosťami. Chodieval do Užhorodu, ba do Ríma, kde kázal maďarským pútnikom. Ako krajinský poslanec bol predsedom vedeckej rady. Dňa 25. mája 1891 bol vymenovaný za mukačevského biskupa.
Ako profesor napísal dve dogmatické diela. Jedna homília s názvom Egy főpásztori körrendelete a Néptanítók Lapja tárgyában e lapban jelent meg 1880-ban sa zachovala v rukopise.

Pramene:

Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1030696Fircák, JúliusExcerpta theologiae fundamentalis 1885?
1030697Fircák, JúliusEscerpta theologiae specialis1887?