logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovChmeľ, František, SJ

Tituly:

náboženský publicista, redaktor a prekladateľ.

Životopisné dáta:

* 3. júna 1910, Trnava – † 16. apríla 1986, Bratislava

Životopis:

Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil v Trnave v r.1926. Zmaturoval v r.1930 v Kláštore pod Znievom. V rokoch 1930-1933 študoval filozofiu v Krakove. Potom vyučoval školastikov filozofiu v Trnave (1933-1935). V rokoch 1935-1938 pokračoval v štúdiu teológie v Ľubľane. Po vysviacke v r. 1938 vyučoval filozofiu a teológiu v Trnave, kde si v rokoch 1942-1943 vykonal tretiu probáciu. Popritom sa v rokoch 1939-1950 intenzívne venoval redakčnej a vydavateľskej činnosti. V noci z 13. na 14. apríla 1950 bol násilne internovaný. Po prepustení koncom r.1952 pracoval v továrni v Oseku, potom v Bratislave, kde sa dočkal dôchodku.
V rokoch 1940-1945 redigoval časopis Mariánska kongregácia (r. 7 v Trnave). Redakčne a vydavateľský zabezpečoval edičný rad Silvia Mariana - Praktické príručky pre Mariánske kongregácie (Trnava 1946) a edíciu Viera a život (Trnava 1943). Zostavil tiež dva mariánske zborníky. Z poľštiny preložil knihy J. Rostworowského.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 554-555.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
911966Chmeľ, František, SJNepoškvrnená1946
911967Chmeľ, František, SJRuža duchovná1946

Preklady diel zahraničných autorov

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1049305Rostworowski, JanPravda o Pánu Bohu1946