logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovCsoltkó, Filip

Tituly:

ThDr., rehoľný kňaz, kanonik, profesor

Životopisné dáta:

* 1. mája 1802, Jasov, okr. Košice-okolie – † 28. novembra 1848, Jasov

Životopis:

Od r. 1823 vyučoval gramatické triedy v Košiciach, v r. 1826 humanitné triedy v Rožňave. Od r. 1827 bol profesorom teológie v jasovskom kláštore a zároveň jasovským farárom.
Písal oslavné reči na významné osobnosti. V r. 1830 vyšla v Košiciach reč s názvom Illustr. rev. ac amplissimo dno Aloysio Richter, praelato et praeposito de castro Jászó... dum in regia ecclesia praeposit. Jaszoviensi V. id. Julii 1830. benediceretur, Conventus Jaszoviensis. V r. 1841 vyšla ďalšia s názvom Illustr. ac rev. Dominico e Com. Zichy de eadem et Vásonkő, episcopo Rosnaviensi... dum episcopalem sedem ritu solemni III. kal. Junii 1841. capesseret, Districtus Jaszoviensis, o rok neskôr ďalšia s názvom Illustr., magn. ac. rev. dno Aloysio Richter praelato Jaszoviensi... dum illustr. ac rev. d. Dominicus e comit. Zichy, Rosnaviensis antistes... 4. kal. Junii 1842. neoerectam ecclesiam in Rudnok solemniter consecraret. Districtus Jaszoviensis. . V rukopise zostala inauguračná rozprava.

Pramene:

Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text<br /> http://old.roznava.sk/sk/files/2010-08-24-145307-kronika_rv_2007.pdf

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1029233Csoltkó, FilipCarmen rev. dno Joanni Nep. Damics1827
1029234Csoltkó, FilipDissertatio inaug.1832