logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovDzian, Štefan, SJ

Tituly:

náboženský spisovateľ

Životopisné dáta:

* 19. decembra 1695, Velčice, okr. Zlaté Moravce – † 1784, Jáger, Maďarsko

Životopis:

Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 27. októbra 1714 v Rábe, noviciát si robil v r. 1715 vo Viedni a v r. 1716 v Rábe. Rok vyučoval na bratislavskom kolégiu gramatiku, potom v rokoch 1718-1720 študoval na univerzite v Košiciach filozofiu. Ako magister vyučoval gramatiku a humanitné náuky v Užhorode v r. 1722, v Kluži zastával v r. 1723 aj funkciu rektora tamojšieho seminára. V rokoch 1724-1727 študoval teológiu v Košiciach, nasledujúci rok robil kazateľa v Skalici. Tretiu probáciu si vykonal v Banskej Bystrici v r. 1729.
Potom pôsobil na univerzite v Košiciach ako profesor etiky a filozofie, prednášal teológiu i apologetiku, v rokoch 1730-1734 bol špirituálom. Od 2. februára 1732 profes so štyrmi sľubmi. Ďalších dvanásť rokov pôsobil vo funkcii vojenského kaplána.
V rokoch 1747-1748 bol rektorom kňazského seminára v Budíne, v rokoch 1749-1751 v Jágri, v rokoch 1752-1758 v Kluži aj riaditeľom gymnázia, následne bol v rokoch 1759-1760 superiorom rehoľného domu v Baia Mare, potom špirituálom v rokoch 1761-1763 v Košiciach, v rokoch 1764-1768 v Jágri, v rokoch 1769-1771 znova v Košiciach a nakoniec v rokoch 1772-1773 v Jágri, kde aj zomrel.

Pramene:

Lukács, L.: Catalogus generalis seu Nomenclator biographicus personarum Provinciae Austriae Societatis Jesu (1551-1773). Pars I. Rím 1987, s. 266.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
937406Dzian, Štefan, SJAcris Dacica sive discordia inter provincias Transylvaniae de loco princípe1723
937407Dzian, Štefan, SJBeati Sulpicii Severi ep. Bituric. S. Historiae libri duo1732