logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovDvorák, Julián, OSPPE

Tituly:

PhDr., náboženský spisovateľ, prekladateľ

Životopisné dáta:

* okolo 1753, Hlohovec – † 8. júna 1826, Trnava

Životopis:

Po štúdiách na Trnavskej univerzite vstúpil do Rádu sv. Pavla prvopustovníka v Marianke. Pôsobil v rôznych kláštoroch, vo Veľkých Lovciach, v Trnave, Trebišove, Marianke. Po rozpustení rehole Jozefom II. pôsobil od 1. septembra 1787 ako prvý miestny kaplán vo Veľkých Lovciach, od 25. augusta 1797 bol kazateľom a profesorom gymnázia v Trnave. V r. 1807 bol daný do dôchodku do Trnavy, kde aj zomrel. Bol tiež doktorom filozofie.
Vydal: Totale Compendium Doctrinae Fidei orthodoxae. A. Juliano Dvorák, Reg. Gymnasii Tyrnaviensis Exhortatore concinnatum; Carmen Amplissimis Honoribus Celsissimi Principis Alexandri de Rrudna at Divek-Ujfalu, Archi-Episcopi Strig., Primatis Hung. etc., etc. dum solemni cum pompa Strigonii inauguraretur XVII. Cal. Junii Anno MDCCCXX dicatum. Cecinit Julianus Dvorak, Archi Dioecesis Strigoniens. Presbyter Vates, ubi placidis Tyrnava fertur aquis; a tiež preklad: Uská Cesta, Pobožnost Žiwota to gest: Spasitedlné nekteré Prostredky podlá kterych gedenkaždý w teg isteg Ceste a Žiwote bezpečne pokračowat môže, z dlhú Prácú zebrané a k Obecnému Užíwaňú na Swetlo widané od Welk. p. p. Draweczky Frantisska z Drawecu, Opata S. Michala Arch. w Ostrowe bl. P. M. pri Buďiňe, ArcyCirkwe Ostrihomskég Kustossa a Kanownika, Bozkého Umeňá Učitela. Nagprw syce z latinského na uherský a nemecký, wčil ale z wlastním predgmenowaného Pána Nákladem y na slowensky Gazyk preložené skrze Dvorák Juliana z Rádu sv. Pawla prwnjho Pústewnjka knieze, a král. Sskol Trnawsk. duchownjho Rečníka (Trnava 1797).

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Kotvan, I.: Bibliografia bernolákovcov. Martin 1957, s. 81.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
937402Dvorák, Julián, OSPPETotale Compendium Doctrinae Fidei orthodoxae. A. Juliano Dvorák, Reg. Gymnasii Tyrnaviensis Exhortatore concinnatum1796
937404Dvorák, Julián, OSPPEUská Cesta, Pobožnost Žiwota to gest: Spasitedlné nekteré Prostredky podlá kterych gedenkaždý w teg isteg Ceste a Žiwote bezpečne pokračowat môže, z dlhú Prácú zebrané a k Obecnému1797
937403Dvorák, Julián, OSPPECarmen Amplissimis Honoribus Celsissimi Principis Alexandri de Rrudna at Divek-Ujfalu, Archi-Episcopi Strig., Primatis Hung. etc., etc. dum solemni cum pompa Strigonii inauguraretu1820