logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovDuchala, František Michal, OFM

Iné mená:

František Solanus

Tituly:

publicista

Životopisné dáta:

* 7. októbra 1911, Lansford, USA – † 2. marca 2003, Brighton Heights, Colorado, USA

Životopis:

Bol medzi prvými mladíkmi, čo sa uchádzali o prijatie do novozaloženého Komisariátu Najsvätejšieho Spasiteľa. Do rehole ho prijali 19. augusta 1929 a dostal meno František Solanus. Po absolvovaní filozofických a teologických štúdií v Provincii Najsvätejšieho mena Ježiš bol vysvätený za kňaza 9. júna 1936. Pôsobil v Pittsburgu ako misionár a na konci vojny aj ako predstavený.
V r. 1944 prijal východný obrad. Horlivo pracoval na založení samostatného františkánskeho kláštora pre rehoľníkov východného obradu. To sa mu podarilo uskutočniť v meste Sybertsville. Kláštor sa stal základňou východného obradu pre samostatný Komisariát Panny Márie, Kráľovnej anjelov. V r. 1949 sa vrátil k slovenským františkánom a spolu s pátrom Martiniánom Krajčírom spravoval gréckokatolícku osadu Panny Márie v Traugeri až do r. 1959. Potom zasa pôsobil v latinskom obrade v kláštoroch vo Valparaise, Uniontowne a v Pittsburgu. V rokoch 1966-1968 bol farárom vo Farnosti sv. Rity v Buffale, NY. V rokoch 1941-1944, 1964-1967 bol aj poradcom Komisariátu Najsvätejšieho Spasiteľa. Od r.1978 spravoval gréckokatolícku Farnosť sv. Cyrila a Metoda v Girarde.
V r.1944 začal prispievať svojimi článkami do Listov sv. Františka a ich anglickej verzie (Leaflets of St. Francis). V r. 1952 túto anglickú prílohu aj redigoval.

Pramene:

Gajdoš, V. J.: Františkáni v slovenskej literatúre. Cleveland, Ohio, 1979, s. 236.