logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovDragoš, Jozef

Iné mená:

Alžbetínčan, Dragoš, Jozef

Tituly:

spisovateľ, národný pracovník

Životopisné dáta:

* 25. novembra 1909, Kraviany, dnes Kravany, okr. Poprad – † 30. októbra 1977, Rím, Taliansko

Životopis:

Ľudovú školu navštevoval v rodnej obci. Stredoškolské štúdium absolvoval v Levoči (1923-1930), posledný ročník v Kláštore pod Znievom, kde r. 1931 zmaturoval. Potom študoval teológiu v Spišskej Kapitule, kde ho 29. júna 1936 vysvätili za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Zákamennom (1936-1938) a Bijacovciach (1938-1939). Tu sa pod vplyvom svojho predstaveného a historika Spiša Jána Vencka rozprúdila jeho literárna i publicistická činnosť. Písal mravoučné články, náboženské úvahy a básne do viacerých katolíckych časopisov (Kráľovná mája, Svätá rodina a pod.). V r. 1938 vydal prvú zbierku básní Kytica myrhy, venovanú Andrejovi Hlinkoví. V r. 1940 krátko účinkoval ako kaplán v Kluknave, v tom istom roku sa stal správcom farnosti v Kolačkove, kde pôsobil až do odchodu do emigrácie v r. 1949. Bol nielen horlivým dušpastierom, ale aj zveľaďovateľom a budovateľom svojej farnosti. Pričinil sa o postavenie kultúrneho domu, opravil kostol, faru a cintorín, založil aj potravinové družstvo. V r. 1945 ho niekoľko týždňov väznili. Po príchode do emigrácie v r.1949 spočiatku pôsobil medzi slovenskými utečencami v Nemecku, potom vo Francúzsku. V r.1950 sa vysťahoval do Brazílie, odkiaľ prešiel do Spojených štátov, v r.1951 sa presťahoval do Kanady. Tu sa jeho pôsobiskom stala miešaná slovensko-francúzska Farnosť sv. Matúša v Alvistone, Ont., kde dal obnoviť kostol a v r. 1954 postavil kultúrny dom. Súčasne sa pastoračne staral o slovenských veriacich v blízkej Sarnii, Ont., kde založil katolícku osadu Sedembolestnej Panny Márie. Mnoho úsilia venoval aj Slovenskému ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Organizoval zbierky na jeho vybudovanie, a keď sa pri ústave otvoril malý seminár, posielal tam na štúdiá slovenských chlapcov z Kanady. Ako veľký ctiteľ Panny Márie navštevoval mariánske pútnické miesta na celom svete. Od.r.1970 sa väčšinou zdržiaval v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme.
Okrem pastoračnej práce vyvíjal aj pozoruhodnú publicistickú činnosť. V mariánskom roku vydal zbierku básní. V cyrilo-metodskom roku vyšla ďalšia jeho zbierka venovaná pamiatke našich vierozvestov. V r. 1967 vydal zbierku Pútnici. Okrem toho zostavil aj niekoľko modlitebných knižiek. V spolupráci s „kňazom Bystríkom“ (Dr. Štefan Náhalka) vydal modlitbovú knižku pre slovenských členov tretieho rádu sv. Dominika K Bohu (1971). Zomrel neočakávane v Ríme, kde je pochovaný v Slovenskej hrobke na cintoríne Prima Porta.

Pramene:

Literárny almanach Slováka v Amerike, 1967, s. 136-137; Náhalka, Š.: Pamätnica Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Rím 1973, s. 136.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
894993Dragoš, JozefKytica Myrthy1938
928365Dragoš, JozefNepoškvrnená víťazí1954
945483Dragoš, JozefAleluja1958
403974Dragoš, JozefSlávme hviezdy jasné1963
945484Dragoš, JozefZborová omšová pobožnosť1963
501375Dragoš, JozefPútnici1967
501377Dragoš, JozefŽivý prameň1967
501378Dragoš, JozefŽivý prameň1969

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
39288SVÄTÁ RODINA19354J. Dragoš: PÁN VOLÁ !
39307SVÄTÁ RODINA19356-7Jozef Dragoš. Bieda nevinných duší.
38814Svätá rodina19366Chr. J. Dragoš Smrť dieťaťa.
38818Svätá rodina19366Podľa J. M. upravuje: Dragoš. (Pokračovanie.). Mravné zrkadlo. venované mládeži.
43727Kráľovná sv. ruženca19364Jozef Dragoš. Na Golgote.
38878Svätá rodina19435J. Dragoš – Alžbetinčan: Daj ľudu vieru Pane.
38879Svätá rodina19435Obranné články — Píše: J. Dragoš-Alžbetínčan. „Viem, Komu som uveril." (II.Tim. 1, 12.)

Články o ňom

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
1526Hlasy z Ríma197711Mons. Dominik Hrušovský. ZANECHAL NÁS OTEC DRAGOŠ.