logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovDobriansky, Viktor

Tituly:

kultúrny a osvetový pracovník, stredoškolský profesor

Životopisné dáta:

* 30. marca 1816, Levoča – † 12. júna 1860, Prešov

Životopis:

Narodil sa ako syn gréckokatolíckeho kňaza. Mal šiestich súrodencov. Filozofické a teologické štúdiá absolvoval vo Viedni. Po vysviacke za gréckokatolíckeho kňaza pôsobil najprv ako vychovávateľ a stredoškolský profesor, potom v Prešove ako biskupský tajomník. V r. 1848 ho vymenovali za školského inšpektora v Užhorode, v rokoch 1850-1852 zastával funkciu vyššieho školského úradníka v Košiciach.
Bol propagátorom českej a slovenskej literatúry. Veľmi sa zasadzoval o zavádzanie slovenčiny a rusínčiny ako vyučovacích jazykov v gymnáziách. Počas revolučných rokov 1848-1849 vystupoval v národnom hnutí Rusínov; úzko spolupracoval s Jonášom Záhorským. Napísal a tlačou vydal dielo z etiky. Národovecké, kultúrne, osvetové a politickovýchovné články uverejňoval vo viedenskej a ľvovskej ukrajinskej tlači.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 248.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
928314Dobriansky, ViktorDe modis et possibilitate inducendae temperantiae dedicatum humanitati1847