logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovDlhovský, Jozef

Iné mená:

Dlhovszky, Dlhovský, Jozef

Tituly:

ThDr., náboženský spisovateľ, podporovateľ bernolákovcov

Životopisné dáta:

* 1. marca 1787, Opatovce nad Žitavou, dnes Žitavany – † 11. marca 1857, Topoľčianky

Životopis:

Teologické štúdiá absolvoval v Pešti, v r. 1812 ho vysvätili za kňaza, potom pôsobil ako kaplán v Tölgyesi (Maďarsko), vtedy dosiahol doktorát posvätnej teológie. Od r. 1815 bol profesorom náboženstva na Arcibiskupskom lýceu v Trnave. Od 24. októbra 1817 farár v Topoľčiankach, kde aj zomrel.
Dielo: Assertiones ex Universa Theologia quas consensu inclytae Facultatis Theologicae in Regia Scientiarum Universitate Pestiensi pro consenquanda e Theologia Doctoratus laurea publice propugnandas suscepit Josephus Dlhovszky, Archi-Dioecesis Strigoniensis Presbyter, et Cooperator Tölgyesiensis. Die 8-a Mensis Junii 1814 (Výpovede z celej teológie..., Pešť, 12 s.); Carmen Honoribus Reverendissimi Domini Aloysii Batthányi de Eadem, es Geresgál, SS. Theol. Doctoris, dum Metropolitanae Ecclesiae Strigoniensis Canonicus, et Centralis Regni Hungariae, Patriumque adnexarum Seminarii Pestiensis Rector crearetur, in perenne clientelaris minumentum per Josephum Dlhovszky Parochum Kis-Tapolcsanensem oblatum Annum 1820 (Spev na počesť najdôstojnejšieho pána Alojza Baťána..., Trnava 1821, 7 s.); Kázeň, kterú predložil w Osade Liwina rečeneg-Nad nowoposwácanim Kňazom Hodossi Karolom kdiž prwnú Obetu Swateg Mssi Bohu Nagwissimu konal dna 20. Augusta 1839-ho (Nitra 1839, 20 s.); Historia Parochiae Kis-Tapolcsanensius aneb Spominka 500-leté Farnosťi Malotopolčanské (údajne vydané tlačou).

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Dejiny Jozefa Dlhovského spred 135 rokov. Katolícke noviny, r.101, 1986, č. 35; Radváni, H.: Jozef Dlhovský (1787-1857). Personálna bibliografia. Rkp. Trnava 1988, 9 s.; Slovenský biografický slovník I. Martin 1986, s. 477.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
943268Dlhovský, JozefKázeň, kterú predložil w Osade Liwina rečeneg-Nad nowoposwácanim Kňazom Hodossi Karolom kdiž prwnú Obetu Swateg Mssi Bohu Nagwissimu konal dna 20. Augusta 1839-ho1839