logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovDubovský, Ján Milan

Tituly:

pedagóg, historik

Životopisné dáta:

* 7. júna 1933, Dechtice, okr. Trnava – † 1. apríla 2005, Šenkvice, okr. Pezinok

Životopis:

Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Šaštíne, Galante, Senici a Trnave. V rokoch 1954-1956 študoval teológiu na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave, potom prešiel na Filozofickú fakultu. V roku 1960 ukončil štúdium v odbore klasická filológia – história. Od roku 1959 pracoval ako archivár na Štátnom okresnom archíve v Pezinku so sídlom v Modre, neskôr ako jeho riaditeľ. Postupne sa profiloval aj ako historik, prekladateľ, publicista a pedagóg. Významnou mierou sa však zapísal do slovenského archívnictva tak po stránke organizačnej, ako aj vedeckej.
Po roku 1989 sa venoval aj cirkevným dejinám, ktoré súčasne prednášal aj na Trnavskej univerzite. Bol členom Historického odboru Matice slovenskej, Vedeckej archívnej rady, redakčnej rady Slovenskej archivistiky od jej založenia a Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV.
Pre archivárov – špecialistov pripravil dvojročný kurz archívnej latinčiny. V roku 1998 mu vyšie preklad z latinčiny diela J. J. Schreibera: Dejiny Modry (1719) a publikácia o Gabrielovi Kolinovičovi – Šenkvickom (1698-1770). Jeho bibliografia vyšla knižne: LAUDÁCIO HISTORIKA (Mária Semešová, Gregoriál, Bratislava 2000).


Pramene:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20050407088<br />

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1017941Dubovský, Ján MilanAlfonz Paulen 1913-19541990??
530308Dubovský, Ján MilanŠenkvice1994
121015Dubovský, Ján MilanPeripetie slobody : Pezinská čítanka1997
276185Dubovský, Ján MilanAkcia kláštory1998
287056Dubovský, Ján MilanAkcia rehoľníčky2001