logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovFraknói, Viliam

Iné mená:

Frankl, Viliam (do r. 1874)

Tituly:

biskup, historik

Životopisné dáta:

* 27. februára 1843, Mojmírovce, okr. Nitra – † 20. novembra 1924, Budapešť, Maďarsko

Životopis:

Narodil sa v rodine lekára. Na gymnáziu začal študovať v Nitre, Trnave a pokračoval v Ostrihome, kde zmaturoval. Teológiu študoval v bohosloveckom seminári a históriu na filozofickej fakulte univerzity v Pešti, kde v r. 1864 získal doktorát filozofie. Pôsobil ako profesor na arcibiskupskom gymnáziu v Trnave. Za kňaza bol vysvätený 23. júla 1865.
Od októbra 1865 sa stal profesorom v teologickom seminári v Ostrihome. V r. 1870 začal svoju činnosť v Maďarskej akadémii vied. V r. 1874 si nechal zmeniť priezvisko. V rokoch 1875-1878 bol kustódom Sečéniho krajinskej knižnice. Postupne zastával tieto funkcie: 24. marca 1878 sa stal veľkovaradínskym kanonikom, 6. júla 1879 szekszárdskym opátom a v r. 1892 arbejský biskup. Neskôr sa stal členom Krajinskej školskej rady, Kisfaludyho spoločnosti (1905), kultúrnych a učených spoločností v Ríme, Krakove, Belehrade, Poznani aj členom hornouhorskej a bratislavskej archeologickej spoločnosti.
Vo svojom rozsiahlom diele sa venoval uhorským cirkevným a diplomatickým dejinám 15.-18. storočia. Jeho publikačná tvorba sa opierala o bohatý pramenný materiál z domácich a zahraničných archívov v Taliansku, Nemecku a Poľsku. Bol editorom desiatich zväzkov materiálov Uhorského snemu z rokov 1526-1606 a štyroch zväzkov pramenných materiálov z vatikánskeho archívu.

Pramene:

Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, s. 114; Encyklopédia Slovenska 2. Bratislava 1978, s. 111; Ujvári, P.: Zsidó lexikón. Budapešť 1929, s. 290-291; Zelliger, A.: Egyházi írók esarnoka. Trnava 1893, s. 135-141; Szinnyei, J.: Magyar írók élete és munkái 3. Budapešť 1894, s. 702-711.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
941894Fraknói, ViliamPázmány Péter és kora 1-31868-1872
941895Fraknói, ViliamA hazai és külföldi iskolázás a 16. században1873
941896Fraknói, ViliamVitéz János esztergomi érsek élete1879
941897Fraknói, ViliamMonumenta vaticana 1-41884-1889
941898Fraknói, ViliamA magyar királyi kegyuri joga1894
941899Fraknói, ViliamA magyar királyi kegyuri joga Szent Istvántól Mária Teréziáig1895
941900Fraknói, ViliamMátyás király levelezése1895
941901Fraknói, ViliamProlegomena ad Monumenta Romana episcopatus Wesprimiensis1899
941902Fraknói, ViliamWerbóczy István életrajza1899
941903Fraknói, ViliamMagyarország egyházi és diplomaciai összeköttetése a szentszékkel 1-31900-1903
941904Fraknói, ViliamInnozent XI. und die Befreiung Ungarns von dem Turkenjoche1902
941905Fraknói, ViliamJános király és a római szentszék1902
941906Fraknói, ViliamEgy jezsuita diplomata Magyarországon1902