logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovFöldvári, Michal, SJ

Iné mená:

Földváry, Michal

Tituly:

univerzitný profesor, historik

Životopisné dáta:

* 11. augusta 1673, Bratislava – † 27. februára 1746, Ráb, Maďarsko

Životopis:

Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 9. októbra 1691 vo Viedni, kde si robil i noviciát (1692-1693). Rok po noviciáte vyučoval gramatiku na gymnáziu v Bratislave (1694), študoval filozofiu v Trnave (1695-1697). Ako magister vyučoval gramatiku na gymnáziu v Jágri (1698) a v Rábe (1699-1700). Teológiu vyštudoval vo Viedni (1702-1704), získal doktorát filozofie a teológie. Tretiu probáciu si urobil v Rábe (1705). V Ostrihome bol kazateľom (1706), v Trnave zastupoval hospodára rehoľného domu a kázal (1707), v Pešti učil v kolégiu (1708), v Budíne pôsobil ako kazateľ (1709). Od r. 1711 profes so štyrmi sľubmi.
V rokoch 1710-1713 prednášal na univerzite v Trnave etiku a filozofiu, v Košiciach kazuistiku a apologetiku (1714), v Trnave kazuistiku (1715), v Kluži kazuistiku a apologetiku a viedol aj filozofickú fakultu (1716-1717). V Košiciach pôsobil ako riaditeľ konviktu, profesor kánonického práva, dekan filozofickej fakulty (1718), v Trnave ako profesor Svätého písma a kánonického práva (1719-1721), v Košiciach ako riaditeľ konviktu, profesor kánonického práva, dekan filozofickej fakulty a profesor biblických vied (1722-1725), v Trnave rektor seminára (1726), v Košiciach riaditeľ konviktu (1727), v Kluži profesor na gymnáziu a špirituál (1728-1729).
V Rábe bol špirituálom (1730), v Rožňave spovedníkom a prézesom mariánskej kongregácie (1731-1733). V Užhorode bol hospodárom domu a spovedníkom (1734-1738), v Jágri duchovným poradcom a spovedníkom (1739-1740), v Päťkostolí špirituálom, examinátorom kandidátov a spovedníkom (1741-1743), v Rábe riaditeľom konviktu (1744-1746).
Je autorom historickej práce o jazykovej a historickej totožnosti Húnov, Avarov a starých Maďarov a oslavného spisu o Matejovi Korvínovi.

Pramene:

Lukács, L.: Catalogus generalis seu Nomenclator biographicus personarum Provinciae Austriae Societatis Jesu (1551-1773). Pars I. Rím 1987, s. 352.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
941852Földvári, Michal, SJQuaestiones historicae: De rebus Hunnicis, Avaricis et Hungaricis...1712
941853Földvári, Michal, SJIdea Principum In Sapientia Coronata Matthiae Corvini, Regis Hungariae XXXIV1713