logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovŽatko, Jozef (1904-1986)

Tituly:

špirituál seminára, trpiteľ za vieru, nitriansky sídelný kanonik

Životopisné dáta:

* 20. marca 1904, Rybany, okr. Bánovce nad Bebravou – † 12. septembra 1986, Nitra

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie bol 25. júla 1927 vysvätený za kňaza. Rok bol kaplánom v Štiavniku, potom sa stal v Nitre biskupským ceremoniárom, aktuárom biskupskej kancelárie, od r. 1931 notárom prosynodálneho práva. V r. 1933 zložil prosynodálne skúšky a stal sa členom biskupskej rady. Od r. 1934 bol špirituálom kňazského seminára, od r. 1935 riaditeľom diecézneho „Apoštolátu modlitby“, katechétom na dievčenskej ľudovej škole a moderátorom diecéznej „Apoštolskej jednoty kléru“. Od r. 1939 bol spovedníkom rehoľných sestier, od r. 1941 prosynodálnym sudcom. Od r. 1947 bol moderátorom Diela kňazských povolaní. Po tzv. barbarskej noci bol aj on väznený v Močenku. V roku 1952 bol prepustený na slobodu a stal sa dočasným správcom farnosti Staškov, potom ho preložili za kaplána do Močenka a v r. 1954 za správcu farnosti Žirany. V r. 1960 bol správca farnosti Sokolníky, kaplán v Pruskom a administrátor farnosti v Lazoch pod Makytou. V r. 1969 ho kapitulný vikár Ján Pásztor vymenoval za notára biskupského úradu, v r. 1973 ho už ako biskup vymenoval za sídelného nitrianskeho kanonika, v r. 1977 za kanonika-lektora. Zomrel 12. septembra 1986 v Nitre. Je pochovaný v kanonickej krypte.
Bol to muž svätého života.

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII, Nitra 1937, s. 176; Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLII, Nitra 1942, s. 164; Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLVII, Nitra 1947, s. 181; Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 160; internetové zdroje, Trpiaci svedkovia viery, GORAZD N. F., Kňazský Seminár Sv. Gorazda, Nitra 2018, s. 259.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1057269Žatko, Jozef (1904-1986)Nedeľné zvony1938
1049335Žatko, Jozef (1904-1986)Dielo kňazských povolaní1946