logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovOprala Jozef, SJ

Životopisné dáta:

* 17. apríla 1950, Nitra – † 4. januára 1994, Trenčianske Mitice, okr. Trenčín

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie na Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol v r. 1973 vysvätený za kňaza. V rokoch 1976-1978 bol kaplánom v Pruskom, potom pôsobil vo farnosti Trenčianske Mitice, kde aj zomrel.
V časoch totality bol takým „spiritus rector“ katolíckej samizdatovej tlače. U neho sa tlačilo Náboženstvo a súčasnosť. Bol vydavateľom Bratislavských listov. Napísal diela o kresťanskej etike.

Pramene:

internetové zdroje<br /> Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978, s. 318, 529<br /> https://www.farnost-cadca.sk/knazi-vo-farnosti/

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
451285Oprala Jozef, SJVybrané kapitoly z kresťanskej etiky c Jozef Oprala1992
663240Oprala Jozef, SJKresťanská etika1996

Preklady diel zahraničných autorov

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
718831Lustiger, Jean-Marie, 1926-2007Zvolil som si Boha1989?