logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovZlatňanský, Jozef Celestín, OFM

Iné mená:

Aranyossy

Tituly:

vojenský kurát

Životopisné dáta:

* 11. marca 1860, Nitra – ?

Životopis:

Do Rehole menších bratov vstúpil 7. septembra 1875. Po ukončení teologických štúdií bol 23. septembra 1882 v Székesfehérvári vysvätený za kňaza. Pôsobil vo Vespréme, v r. 1883 v Sümegu a potom bol rok domácim kaplánom u Mikuláša Esterháziho. V rokoch 1884-1888 bol vychovávateľom u Eugena Čákiho. V r. 1888 bol presunutý do spišskej diecézy. Bol kaplánom v Spišskom Hrhove, v r. 1890 v Tvrdošíne a stal sa vojenským kaplánom v bosnianskom Sarajeve. V rokoch 1892-1894 pôsobil v Hercegovine, v r. 1894 v Bukovine, v r. 1895 v Arade a vo Veľkom Varadíne, v r. 1896 v čanádskom Mezőhegyesi a v r. 1897 v Košiciach. V r. 1898 sa stal vojenským profesorom vo Veľkom Varadíne. Od r. 1903 bol profesorom na vojenskej škole v Šoprone, tu pôsobil v rokoch 1905-1909 ako vojenský kňaz. V r. 1909 prešiel do Nitry, od r. 1910 bol inkardinovaný do nitrianskej diecézy.
Napísal knihu veršov.

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis 1913, Nitra 1912, s. 122-123; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1023633Zlatňanský, Jozef Celestín, OFMSzív és lant1889