logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovAltány, Jozef S.

Tituly:

pápežský prelát, redaktor, spolkový funkcionár

Životopisné dáta:

* 31. mája 1903, Tarentum, PA, USA – † 5. decembra 1986, Pittsburgh, PA, USA

Životopis:

Pochádzal z národne uvedomelej rodiny slovenských prisťahovalcov, jeho krstným otcom bol známy americko-slovenský buditeľ Peter Rovnianek. Základnú a strednú školu navštevoval v rodnom meste, teológiu študoval v biskupskom seminári v Pittsburghu. Za kňaza ho vysvätili v júni 1931.
Ako kaplán pôsobil na niekoľkých miestach, r. 1937 ho ustanovili za farára slovenskej Farnosti sv. Michala v Munhalle neďaleko Pittsburghu, kde pôsobil až do odchodu na odpočinok. Postavil tam nádherný Kostol sv. Michala, obnovil a rozšíril osadnú halu a školu pre 400 žiakov.
Patril k šíriteľom mariánskej úcty, napísal brožúrku Pozdrav Lurdskej Panne Márii (Cleveland, OH, 1958). Históriu Kostola aj Farnosti sv. Michala opísal v ďalšej brožúrke St. Michaeľ s Church, Munhall, Pa (Kostol sv. Michala, Cleveland, OH, 1966). Bol veľmi aktívny aj v americko-slovenskom spolkovom živote. V septembri 1943 ho zvolili na 28. konvencii I. Katolíckej slovenskej jednoty v Chicagu za hlavného duchovného a túto funkciu zastával až do r.1960. V r. 1964 ho zvolili za predsedu Združenia slovenských katolíkov, súčasne bol redaktorom mesačníka Dobrý pastier. Pre tento časopis aj pre ďalšie americko-slovenské periodiká napísal mnoho článkov a náboženských úvah. V r. 1968 ho pápež Pavol VI. vymenoval za pápežského preláta. V r. 1978 mu udelili čestný doktorát.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 13.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
886745Altány, Jozef S.Pozdrav Lurdskej Panne Márii1958
886746Altány, Jozef S.St. Michaeľ s Church, Munhall, Pa1966