logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovŽebrácky, Gejza

Tituly:

náboženský spisovateľ, kultúrny a osvetový pracovník

Životopisné dáta:

* 7. januára 1869, Prešov – † 7. marca 1951, Bardejov

Životopis:

Za kňaza ho vysvätili 29. júna 1891, od r. 1893 pôsobil ako kaplán, od r. 1913 ako farár v Bardejove. V r. 1918 sa stal riaditeľom múzeí Šarišskej župy, v r. 1921 diecéznym konzervátorom pamiatok, v r. 1922 čestným kanonikom. V r. 1924 ho zvolili za sudcu mesta Bardejov, od r. 1927 bol riaditeľom diecéznej charity. V r. 1933 ho vymenovali za pápežského preláta, v rokoch 1938-1939 pôsobil ako generálny vikár, v r. 1940 sa stal apoštolským protonotárom.
Horlivo zakladal spolky striezlivosti, vyvíjal osvetovú činnosť stovkami verejných prednášok, kurzov, článkov, zaslúžil sa o múzejníctvo a ochranu cirkevných i umeleckých pamiatok; udržoval styky s európskymi archívnymi a múzejnými ustanovizňami.

Pramene:

Hišem, C.: Biografický slovník kňazov košickej diecézy od roku 1804. Rkp. 1994, s. 164; Ercé: Slovenská krv. Bratislava 1942, s. 559.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1043008Žebrácky, GejzaPčolárstvo1910
907107Žebrácky, GejzaKatolícky cirkevný spevník1919
907108Žebrácky, GejzaSprievodca po výstavke listín Župného Múzea v Bardiove1926
907109Žebrácky, GejzaSprievodca sbierkami Župného múzea v Bardiove1926