logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovZrunek, Juraj, OFM

Tituly:

hudobný skladateľ

Životopisné dáta:

* 1736, Klobouky, Česko – † 3. júna 1789, Nižná Sebastová, dnes súčasť Prešova

Životopis:

Pochádzal z Moravy. Do františkánskej rehole vstúpil v r. 1753 v Hlohovci, kde absolvoval noviciát v rokoch 1753-1754. Potom študoval v rokoch 1755-1757 filozofiu v Nižnej Šebastovej, v rokoch 1757-1761 teológiu v Hlohovci. Za kňaza ho vysvätili ešte ako študenta v r. 1760.
Jeho pôsobiskami sa stali kláštory Salvatoriánskej provincie v Žiline (1761, 1766, 1778-1780), Beckove (1762), Skalici (1763-1765), Gyöngyösi (1767) a vo Vacove (1768-1769), v Kremnici (1770-1772), Bardejove (1773-1774), Okoličnom (1775), Pruskom (1776-1777), Prešove (1781-1782) a v Nižnej Šebastovej (1783-1789); všade pôsobil ako organista a hudobný pedagóg.
Bol autorom hudobných zborníkov, ktorých úroveň možno porovnať s Roškovského prácami. Väčšinu z nich napísal v žilinskom konvente, kde pôsobil ako magister chori. Pre jeho chór zostavil v r. 1761 Liber Sacrorum (Kniha chorálových omší), ktorá obsahuje desať latinských chorálových omší a dvoje requiem. Sú komponované pre jeden hlas s organovým sprievodom. Identický ráz má zborník latinských chorálových piesní Praeconium Mariale (Mariánsky chválospev), ktorý obsahuje antifóny Alma Mater (Slávna Matka), Ave Maria (Zdravas’, Mária), Salve Regina (Zdravas’, Kráľovná), zhudobnené litánie a prosebné verše Tota pulchra es, Maria (Celá krásna si, Mária). Na jeho prácu mal veľký vplyv Edmund Pascha, v tom čase pôsobiaci v Žiline. S jeho pomocou napísal v r. 1766 ešte niekoľko hudobných zborníkov, obsahovali omšové kreácie, rekviem, antifóny Stella Coeli (Hviezda neba) a Tota pulchra, variácie Loretánskych litánií a rôzne árie, ktoré sa nezachovali. Rozbor jeho zborníkov ukázal, že popri kopistickej práci bol aktívny aj ako skladateľ. Už v predhovore zborníka Praeconium Mariale uvádza, že nie všetky skladby sú jeho dielom. Ich autormi boli popri zostavovateľovi N. Fojta, P. Bajan, A. Marmankovič a rakúski skladatelia.
Okrem zborníkov je autorom dvoch vianočných omší v zborníku E. Paschu Harmonia pastoralis (Pastierska harmónia), Tota pulchra a väčšiny nôt Prosae pastoralis (Pastierske prózy) a maďarskej verzie vianočných omší, ktoré obsahuje zborník napísaný pre konvent v Gyöngyösi Laboritium... quadripartitum (Štvorzväzkové dielo).

Pramene:

Gajdoš, V. J.: Františkáni v slovenskej literatúre. Cleveland, Ohio, 1979, s. 198 a nasl.; Gajdoš, V. J.: Barokový hudobník Juraj Zrunek. Duchovný pastier, r. 51, 1976, č. 6, s. 272-274; Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994, s. 471; Kačic, Ľ.: Juraj Zrunek - autor Harmónie pastoralis? Hudobný život, r. 26, 1989, č. 26, s. 10.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1020682Zrunek, Juraj, OFMLiber Sacrorum1761
1020683Zrunek, Juraj, OFMPraeconium Mariale 1763?
646109Zrunek, Juraj, OFMMissa 1. pro festis Natalitiis \h Hudobnina1993