logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovZolárek, Michal

Tituly:

Mons., duchovný spávca Slovákov v zahraničí, redaktor

Životopisné dáta:

* 2. októbra 1927, Selenča, Vojvodina – † 18. mája 2009, Selenča, Srbsko-Vojvodina

Životopis:

Základnú školu vychodil v rodisku, gymnázium navštevoval najprv v Subotici, potom v Kaloči (Maďarsko) a opäť v Subotici, kde v r. 1947 zmaturoval. Teológiu absolvoval v Záhrebe. Sviatosť kňazstva prijal 29. júna 1957 v Subotici.
Od 15. augusta 1957 do 15. júla 1958 bol kaplánom v katedrálnej farnosti sv. Terezie v Subotici, v rokoch 1958-1961 kaplánom vo farnosti Mena Mariinho v Novom Sade. V rokoch 1962-1969 bol správcom farnosti Báčsky Monoštor. V roku 1969 sa stal farárom, neskôr aj dekanom v Selenči, jedinej slovenskej obci vo Vojvodine, kde žijú Slováci katolíci. Ján Pavol II. ho 24. marca 1991 vymenoval za pápežského komorníka, monsignora. Tu pôsobil až do r. 2003. Žil tu i na odpočinku.
V r. 1977 zredigoval a do tlače pripravil prvé slovenské vydanie Ilustrovanej Biblie. Vydal Dejiny rímskokatolíckej farnosti Najsvätejšej Trojice v Selenči (In: Selenča 1758-1998. Zborník prác. Selenča - Báčsky Petrovec 1998, s. 41-74).

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 1536.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
741376Zolárek, MichalIlustrovaná Biblia1977